Consideracions de l’Associació “Després del Suïcidi ─ Associació de Supervivents” a l’informe del Comitè̀ de Bioètica de Catalunya sobre el Codi risc de suïcidi (CRS)