Comitè ad hoc per tractar el rebuig a rebre sang o hemoderivats en un hospital d’aguts. Experiència i reflexions