L’atenció centrada en el pacient: moda o actualitat?