• Inici
  • Anonimat del donant o dret a conèixer els orígens?

Anonimat del donant o dret a conèixer els orígens?

Esther Farnós Amorós
Professora ajudant i doctora de dret civil Universitat Pompeu Fabra

El passat 11 de juny el Ple del Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC) va aprovar una proposta de grup de treball pluridisciplinari que té per objecte l’elaboració d’un document de reflexió sobre el Projecte de decret pel qual es desenvolupa el dret a conèixer els orígens biològics. Per qüestions competencials, el Projecte només desenvolupa aquest dret en les persones adoptades, ja que respecte de les concebudes mitjançant tècniques de reproducció assistida (TRA) regeix la regla general de l’anonimat del donant, sobre la qual el Parlament català no és competent. Aquesta limitació, a la pràctica atorga a la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, un abast més restringit del que resulta del seu tenor literal.

Data d'actualització:  25.06.2018