Grip aviària

Grip aviària

La grip aviària és una malaltia infecciosa de les aus produïda per subtipus del virus gripal de tipus A. Pot afectar tant espècies avícoles destinades al consum com aus de companyia i aus silvestres.

La major part dels subtipus de la grip aviària no s’han detectat en l’ésser humà com és el cas del subtipus A(H5N8)  que s’ha identificat recentment en aus a Catalunya. Alguns però, com ara el virus A(H7N9) que actualment afecta algunes zones de la Xina, s’han transmès a persones que han estat en contacte perllongat i estret amb aus infectades.

Transmissió

La transmissió de la grip aviària a les persones no és fàcil. Es produeixen pocs casos humans en comparació amb l’important nombre d'aus afectades i les nombroses oportunitats d'exposició humana al virus, especialment a les zones on és habitual la massificació de corrals.

Perquè la grip aviària es transmeti a una persona cal un contacte directe amb les aus infectades o amb les superfícies o objectes contaminats amb els seus excrements. Per aquest motiu, la majoria de casos han aparegut en zones rurals o periurbanes, en famílies que tenien corral i convivien estretament amb aquestes aus.

Es considera que l'exposició és d'alt risc durant la matança d'aquestes aus i la preparació per a la venda i la cocció. No hi ha proves que demostrin que els pollastres ben cuinats i els ous puguin ser font d'infecció.

Símptomes

Els símptomes de la grip aviària en els humans són similars als de la grip tradicional:

 • Febre alta (39-40 °C).
 • Dolor muscular.
 • Tos seca.
 • Mal de cap i de coll.
 • Malestar general.
 • Secreció nasal.
 • Taponament del nas.
 • Cansament.
 • Diarrea.

El període d'incubació habitual de la malaltia és de 2 a 8 dies. En el cas de l'A(H5N1) pot arribar als 17 dies, mentre que en el de l'A(H7N9) només a 5.

Diagnòstic

En el cas que una persona hagi estat exposada a la grip aviària i en presenti símptomes, el metge o la metgessa podria demanar la realització de diverses proves per poder-ne tenir un diagnòstic:

 • Auscultació i radiografia de tòrax (la malaltia pot presentar-se com una pneumònia vírica).
 • Anàlisi de sang.
 • Detecció d’antigen o cultiu de secrecions nasals i de faringe.
 • Exàmens per controlar la funció hepàtica.

Tractament

Existeixen dos fàrmacs (oseltamivir i zanamivir) que poden disminuir la gravetat i la durada de la malaltia. L'eficàcia depèn de la rapidesa en l'administració durant les 48 hores després de l'inici de la simptomatologia.

En cas de pandèmia, Catalunya disposa de la quantitat suficient dels dos fàrmacs per atendre el personal de risc (sanitaris, cossos de seguretat...), les persones exposades al primer focus d'infecció i l'entorn dels possibles afectats, per tal de controlar-ne al màxim l'expansió i tenir temps per a la producció de vacunes. També es portarien a terme mesures com l'aïllament de les persones infectades.

Vacuna

Actualment existeix una vacuna per a les aus, ja que es coneix el subtipus de virus que causa els brots en pollastres, però no hi ha vacuna per a humans. Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut està duent a terme diferents investigacions en aquesta línia. 

Prevenció

Les actuacions que cal fer en matèria de prevenció corresponen als Serveis de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut. Per a informació relacionada, la ciutadania es pot posar en contacte amb el telèfon d'informació sanitària CatSalut Respon (061).

 

Consell per a viatgers a zones afectades per la grip aviària

En aquests moments, l'OMS no recomana que es restringeixin els viatges a aquestes zones, però aconsella a les persones que hi vagin que no tinguin contacte amb animals vius, ni als mercats ni a les granges (les aus infectades excreten en les gotetes d'orina grans quantitats de virus).

De la mateixa manera, recomana que es consumeixin tots els productes derivats de les aus (incloent-hi els ous) ben cuinats. Quan els productes avícoles es manipulen i es cuinen adequadament, no hi ha risc d'adquirir la infecció per mitjà de la ingesta.

D'acord amb les recomanacions internacionals, s'aconsella també la vacunació contra la grip comuna a les persones que tinguin intenció de viatjar a països afectats per la grip aviària en humans, o a zones on n'hi hagi brots en pollastres (si s'ha de tenir contacte amb aquests animals vius).

Aquesta recomanació pretén:

 • Evitar una confusió entre un quadre gripal comú i un quadre gripal produït pel virus aviari.
 • Disminuir les probabilitats d'una possible coinfecció pels dos virus (l'humà i l'aviari) en una mateixa persona, cosa que podria donar lloc a un nou virus que presentés l'elevada patogenicitat del virus de la grip aviària i la facilitat de transmissió de persona a persona del virus de la grip comuna.

On adreçar-vos

061 Salut Respon (les 24 hores, tots els dies)

Normativa

Data d'actualització:  14.09.2017