• Inici
 • Cigarretes electròniques

Cigarretes electròniques

eCigarretes

Les cigarretes electròniques es promouen sovint com a productes segurs i com a substitutius del tabac que poden ajudar a deixar de fumar. Ara per ara no hi ha estudis que, a llarg termini, en demostrin la seguretat. I, a curt termini, poden tenir efectes respiratoris similars als de les cigarretes convencionals.

L’eficàcia de les cigarretes electròniques com a ajuda per deixar de fumar no s’ha demostrat científicament. A més, pel fet que simulen els aspectes visuals, sensorials i de comportament de l’ús de cigarretes, poden constituir una incitació a fumar i, per tant, poden comprometre la “desnormalització del tabac” aconseguida des de fa uns anys.

Context

Els següents organismes han difós el seu posicionament en relació amb les cigarretes electròniques mitjançant la publicació de normes que en regulen la publicitat, venda i utilització:

 • L’Organització Mundial de la Salut (OMS), el juliol de 2013, va dir: «Fins que no hi hagi dades que demostrin que són productes segurs, eficaços i de qualitat acceptable, i que això no estigui certificat per un organisme regulador nacional competent, els consumidors no haurien d’utilitzar-les».
 • El Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (organisme de caràcter estatal) ha elaborat diversos informes desaconsellant-ne l’ús.
 • L’Agència de Salut Pública de Catalunya ha donat suport a les iniciatives de les xarxes d’hospitals sense fum i d’atenció primària sense fum per tal d’evitar-ne l’ús i la venda en centres sanitaris i en desaconsella el consum als ciutadans. Seguint les consideracions i recomanacions del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, ha proposat que per a les cigarretes electròniques s’adoptin les mateixes restriccions que s’apliquen en relació amb l’accés dels menors al tabac, i que per fer-ne publicitat s’assumeixin les mateixes normatives que regulen la publicitat i els patrocinis del tabac així com les limitacions de consum en espais públics tancats.
 • La Instrucció del CatSalut 08/2013, de 30 de desembre, d’aplicació de la prohibició de l’ús, la promoció i la venda de substàncies que poden generar dependència als sistemes electrònics d’administració de nicotina/cigarretes electròniques en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) també adopta mesures en aquest sentit.
 • La 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, amb les seves modificacions posteriors, estableix limitacions a la publicitat de cigarretes electròniques i en prohibeix tant la venda als menors de 18 anys com l’ús a les dependències de les administracions públiques, els centres educatius i sanitaris, els parcs infantils i els vehicles de transport públic.

Què són?

Són aparells electrònics en forma de cigarreta (també hi ha dispositius en forma de cigar o pipa) que vaporitzen una barreja de nicotina, propilenglicol i altres compostos químics, i que s’utilitzen inhalant el vapor produït.

Tot sovint s’assemblen molt a les cigarretes convencionals. De vegades també són semblants a objectes d’ús quotidià (bolígrafs, llapis de memòria USB, etc.) i es poden utilitzar sense que les altres persones se n’adonin.

El líquid recarregable conté nicotina, propilenglicol (un alcohol usat com a additiu en aliments i en alguns fàrmacs en forma de nebulitzadors o inhaladors) i additius alimentaris de gustos diferents.

Els fabricants han d’incloure en l’embalatge de les cigarretes electròniques i en els envasos de recàrrega un fullet que adverteixi que el producte no es recomana ni a joves ni persones no fumadores, i que previngui els consumidors potencials sobre el risc d’addicció i toxicitat, i els faciliti altres informacions.

Cada dispositiu té:

 • Un sistema electrònic de vaporització.
 • Una bateria recarregable.
 • Un control electrònic.
 • Un dipòsit o cartutx del líquid que es vaporitza i que, generalment, conté nicotina.

 

La composició dels líquids de recàrrega pot variar entre diferents marques però, d’acord amb la normativa vigent, els envasos d’aquests líquids no poden contenir un volum superior a 10 ml ni concentracions de nicotina superiors a 20 mg/ml.

La quantitat de nicotina inhalada amb una cigarreta electrònica és variable en funció del contingut del dispositiu i de la manera com s’utilitza.

Riscos

En no produir-se la combustió de tabac o altres productes, els consumidors creuen que les cigarretes electròniques són completament segures. Aquesta falsa seguretat les pot fer atractives per als consumidors, però és important tenir en compte que es desconeix la totalitat de productes que contenen i que no hi ha prou dades sobre les seves emissions.

Les cigarretes electròniques alliberen nicotina directament als pulmons. Cap dels substitutius de la nicotina aprovats per al tractament del tabaquisme, com el xiclet o el pegat, no ho fan. El fet que la nicotina arribi directament als pulmons pot ser perillós (un estudi mostra afectació de la funció pulmonar en persones que en consumeixen) i cal estudiar-ho més a fons.

La nicotina és una substància química addictiva i tòxica que en quantitats excessives pot ser letal (5-1,0 mg per kg de pes de la persona) i té, a més, un paper reconegut en la proliferació cel·lular, l’apoptosi, l’angiogènesi i la inflamació. A través d’aquests i altres mecanismes, les cigarretes electròniques poden ser cancerígenes.

L’ús dels líquids que aquests dispositius contenen no està regulat. Per aquest motiu n’hi ha molta varietat (de diferents marques i dins la mateixa marca). Per tant, actualment no es pot garantir als consumidors que alguns líquids puguin contenir tòxics no identificats en l’etiquetatge.

Aquests productes poden tenir gustos (menta, xocolata, regalèssia, etc.) que els fan particularment atractius per als adolescents i els poden induir al consum de nicotina.

L’ús de cigarretes electròniques en espais on està prohibit fumar pot causar confusió a causa de la semblança amb les cigarretes tradicionals i l’emissió de “vapor” semblant al fum ambiental de tabac, i pot comprometre la "desnormalització" del consum del tabac aconseguida en la darrera dècada gràcies a les diferents mesures de control del tabaquisme.

Sabíeu què?

 • Analistes de la indústria estimen que el mercat global de les cigarretes electròniques excedeix els 1.500 milions d’euros l’any; i que el mercat de la Unió Europea (UE) és de 400-500 milions d’euros aproximadament.
 • Fins fa poc, les grans companyies de tabac no estaven involucrades en el mercat de les cigarretes electròniques. Hi han entrat a partir de l’any 2012.
 • La majoria de les cigarretes electròniques són fabricades a la Xina on l’any 2003 van ser patentades pel farmacèutic Hon Lik.
 • A la UE també es produeixen solucions líquides.
 • Actualment són utilitzades sobretot per persones fumadores i exfumadores, generalment homes, i només en rares ocasions, per persones que mai no han fumat.
 • Als Estats Units d’Amèrica es comencen a utilitzar personatges cèlebres per al llançament d’aquests productes. Es ven als infants el missatge que fumar cigarretes electròniques és glamurós. Aquest fet ha coincidit amb l’entrada en el mercat de les cigarretes electròniques de les tres companyies tabaqueres principals.

Normativa

Data d'actualització:  23.02.2018

Informació relacionada