El suïcidi s'evita parlant-ne. Apropa't, escolta, parla'n.