Eviteu contagiar la grip en tossir, esternudar i per contacte