El sistema sanitari públic català és un sistema universal, per accedir-hi la persona usuària s'ha d'identificar amb la targeta sanitària individual (TSI), que és el document que permet l'accés a la xarxa pública dels serveis.

A Catalunya el Departament de Salut elabora les polítiques i la planificació de la salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) té la missió de garantir que els serveis de cobertura pública arribin efectivament i amb qualitat a la població.