• Imprimeix

Nadons

El nounat és un ésser ple de necessitats físiques i afectives amb un alt grau de dependència, però alhora, cal posar en relleu que també està dotat de multitud de capacitats i reflexos per adaptar-se a la nova vida. La idiosincràsia de les famílies i la seva cultura determina la manera de portar a terme la cura del nadó. Tot i que cada persona haurà d’adaptar el seu caràcter a la manera com cuidarà el seu fill o filla, cal que es tinguin en compte algunes mesures comunes d’atenció vers el nadó.

Abans de l’alta hospitalària del nadó, cal recomanar la programació de la primera visita amb la unitat de pediatria del centre de salut que li correspongui. Aquesta primera visita ha de fer-se entre el tercer i el cinquè dia posterior a l’alta hospitalària del nadó, per tal que els professionals de pediatria puguin valorar-ne l’estat general de salut, la nutrició i la ingesta de llet, la icterícia (coloració groguenca de la pell i les mucoses provocada per l'augment de la bilirubina que circula a la sang), i donin als pares tot el suport que necessitin.

En el marc del protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica, aquesta primera visita i les successives són molt importants per tal de fer el seguiment del nadó i detectar precoçment problemes de salut infantil, facilitant-ne el seguiment i la derivació, si escau.

Acompanyar els àpats dels infants

Acompañar las comidas de los niños


 

El programa de detecció precoç neonatal (prova del taló), que es fa a tots els nadons que neixen a Catalunya, permet identificar precoçment els nadons afectats per determinades malalties en els primers dies de vida. Es duu a terme entre el tercer i el cinquè dia de vida del nounat al mateix centre maternal.

El programa de detecció precoç de la hipoacúsia neonatal serveix per detectar si els nadons hi senten correctament. La prova d’audició es realitza a la maternitat, abans de l’alta hospitalària del nounat.

La detecció precoç d’aquestes malalties permet evitar seqüeles i millorar la qualitat de vida futura de l’infant.

Els nounats són éssers indefensos que depenen totalment dels pares i de les seves atencions. Per això és important que els adults que en tenen cura s’informin de tot allò que els convé saber per al seu desenvolupament correcte i que aprenguin a resoldre aquelles situacions i problemes més habituals que poden sorgir.

Saber quines són les malalties més freqüents, controlar les vacunes que cal administrar-los o identificar els perills a què estan exposats en el dia a dia i aprendre la millor manera d’actuar per evitar-los, són alguns dels coneixements que es requereixen per tenir cura dels nounats. No obstant això, és fonamental, a més de l’adquisició d’aquests coneixements, disposar d’eines adequades com la seguretat, l’autoconfiança, el sentit comú i la capacitat de prendre decisions. Aquests són, sens dubte, els factors que poden ajudar els pares a actuar amb un raonament adequat seguint el seu instint.

La lactància materna és la manera biològica i natural d’alimentar els nadons, i llevat que hi hagi problemes molt específics, totes les dones poden donar el pit i totes les llets són bones. Si la lactància és a demanda i el nadó s’agafa bé, la mare produeix la quantitat de llet necessària.

Tot i així, la dona ha de poder decidir el tipus d’alletament (natural o amb llet adaptada) en funció de les seves circumstàncies.

Llevadores, infermeres, pediatres i també els grups de suport a l’alletament poden ajudar a resoldre els dubtes que poden sorgir durant el període de lactància.

Durant la lactància materna, els medicaments que pren la mare poden arribar a través de la llet al nadó. Per evitar-ne el risc, cal prendre algunes precaucions.

Si heu de preparar biberons tingueu en compte aquests consells de seguretat alimentària per a la preparació.

Informació relacionada

Data d'actualització:  12.01.2018