• Imprimeix

Sensibilitat química múltiple

Síndrome d'intolerància química múltiple / Hipersensibilitat química múltiple

La sensibilitat química múltiple (SQM) és una síndrome complexa que es presenta com un conjunt de símptomes vinculats a diversos agents i components que es troben al medi ambient (ambientadors, desinfectants, colònies, suavitzants, etc.). Aquestes reaccions es produeixen per una exposició a nivells tolerats per la majoria de les persones.

El fet que la majoria de casos detectats tinguin pocs aspectes comuns i presentin símptomes i graus d'afectació molt diversos fa que aquest trastorn sigui objecte d'intensos debats entre la comunitat científica. Aquest trastorn, molt més freqüent en dones, pot anar associat a la fibromiàlgia i a la síndrome de la fatiga crònica. Segons afirmen algunes teories, aquestes tres afeccions estan relacionades amb processos de sensibilització central que presenten diferents manifestacions clíniques.

En el marc del Pla de salut, i en col·laboració amb experts i les associacions de pacients, s’ha acordat un Pla operatiu per al maneig del malalts de fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple.

Es desconeixen les causes de la SQM. S'han proposat molts mecanismes, físics i psicològics, però no ha estat provada científicament cap causa directa entre l'exposició a les substàncies químiques a baixes concentracions i els símptomes/efectes descrits.

La majoria d'investigadors estan d'acord en el següent:

  • El mecanisme de la SQM està basat en una interacció entre un o més factors fisiològics i psicològics. 
  • La SQM s'observa principalment en persones que reaccionen més fàcilment a impactes ambientals externs que altres.

Els símptomes de la sensibilitat química múltiple són molt diversos i poden afectar diferents sistemes i òrgans. Les qualitats d'aquests símptomes, com la durada, la recurrència i la cronicitat, també acostumen a ser molt variables.

Els sistemes afectats acostumen a ser el sistema nerviós central i perifèric, els òrgans sensorials (oïda i ulls), l'aparell respiratori (nas, boca i coll inclosos), el sistema cardiovascular, endocrí, musculoesquelètic, l'aparell gastrointestinal i el reproductor, la bufeta i la pell.

Els símptomes més freqüents incideixen en el sistema nerviós central (mal de cap o pressió, fatiga i manca de capacitats cognitives), el sistema respiratori i el gastrointestinal.

Durant una crisi produïda per l'exposició a algun tòxic, els principals símptomes són: ofec, irritació de la pell, de les mucoses i de les vies respiratòries, cefalea, confusió mental, nàusees, diarrea, fatiga extrema, dolor osteomuscular i malestar general que impedeix continuar en un ambient determinat.

La detecció de la SQM es basa en criteris clínics, és a dir, en el conjunt de símptomes que presenten les persones afectades. No hi ha cap prova analítica ni exploratòria que en confirmi el diagnòstic.

Com a eina de suport els professionals sanitari podeu utilitzar, entre d'altres, el qüestionari QEESI, que mesura les intoleràncies ambientals i no ambientals i les exposicions encobertes, i en quantifica la gravetat i les repercussions sobre les activitats de la vida diària.

En no conèixer bé les causes de la sensibilitat química múltiple, no es disposa de cap tractament específic. Per això, les intervencions terapèutiques han d'anar encaminades a la millora de la simptomatologia i de la qualitat de vida.

En la SQM és molt important la implicació del pacient en el control de la seva malaltia. Cal evitar reexposicions als productes als quals s'ha perdut la tolerància, per mínima que sigui. Per això, cal modificar els hàbits de vida diària i seguir les recomanacions següents:

  • Millorar la ventilació i aireig dels domicilis.
  • Evitar ambients humits.
  • No exposar-se a ambients irritants (gasos, fums).
  • Consumir aliments ecològics.

També es recomana suport simptomàtic i tractar les complicacions de la SQM (entre les quals les psiquiàtriques) amb l'objectiu terapèutic global de reduir les possibles incapacitats de les persones afectades.

Els tractaments amb immunoglobulines, teràpia neutralitzant de substàncies químiques i extractes alimentaris, teràpia d'evitació, dietes d'eliminació i nistatina oral (tractament de càndides) s'estan investigant.

Tot i així, el quadre pot ser crònic i persistent i reduir la qualitat de vida de les persones afectades.

La sensibilitat química múltiple pot afectar seriosament la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Aquest trastorn pot implicar:

  • Aïllament social. Les relacions d'amistat, i fins i tot les familiars, es poden veure afectades si l'entorn de la persona que pateix aquesta síndrome no enten les restriccions necessàries per estar amb ella i en els casos més greus només se surt per anar a la consulta mèdica i sempre amb màscara, per evitar crisis contínues. 
  • Despeses econòmiques per adequar l'entorn a aquest trastorn.
  • Incapacitat laboral.
  • Pèrdua de l'oci. La persona pot presentar dificultats per llegir o per veure pel·lícules, o pot patir fonofòbia, que li impedeix escoltar música, etc.