• Imprimeix

El Departament de Salut es reestructura amb la creació de la Direcció General de Professionals de la Salut

Torna
Dimarts, 04 de desembre de 2018
  • La nova unitat vetllarà per l’ordenació, la formació i el desenvolupament professional, així com per la planificació de necessitats dels professionals
El Govern ha aprovat reordenar l’estructura organitzativa del Departament de Salut per fer front a l’objectiu prioritari de l’Executiu de reforçar les polítiques departamentals en matèria d’ordenació i desenvolupament professional. A partir d’ara, l’execució d’aquestes polítiques passen a concentrar-se en una unitat orgànica específica, la nova Direcció General de Professionals de la Salut.
 
En aquest sentit, es desplacen a la nova direcció les funcions relacionades amb la direcció de les polítiques en l'àmbit de l'ordenació professional; de la formació en matèria de salut i el manteniment i la millora de les competències professionals. També les funcions d'autoritat sanitària corresponents a l'acreditació i certificació de professionals sanitaris i de les activitats de formació que aquests duguin a terme. Aquestes funcions eren atribuïdes fins ara a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, que passa a denominar-se Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària.
 
La Direcció General de Professionals de la Salut passa a assumir, també, les funcions relatives a les polítiques en l'àmbit de la planificació de necessitats de professionals, fins ara competència de la Direcció General de Planificació en Salut. Consegüentment, les funcions d’anàlisi i estudi de les necessitats i tendències en matèria de professions sanitàries -per garantir l'equilibri entre l'oferta i la demanda dels professionals de l'àmbit de la salut- i l’establiment de criteris per definir polítiques relatives a la salut en l'àmbit de la planificació professional, i de seguiment i avaluació de resultats de la planificació operativa, es desplacen a la nova Direcció General.
 
La resta d’unitats en què s’organitza el Departament de Salut mantenen les funcions i l’estructura. Així, el Departament queda estructurat en els òrgans següents:
  • Secretaria General.
  • Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació.
  • Secretaria de Salut Pública.
  • Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària.
  • Direcció General de Planificació en Salut.
  • Direcció General de Recerca i Innovació en Salut.
  • Direcció General de Professionals de la Salut