• Imprimeix

Els equips d'atenció primària ja disposen d'un conjunt d'indicadors per fer el diagnòstic de salut de la seva comunitat

Torna
Dimecres, 11 de juliol de 2018
  • Aquesta és una actuació fonamental que s’emmarca dins de l’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC), per impulsar un nou model d’atenció primària i orientar-la cap a una atenció comunitària
Els professionals de la salut disposen ja d'un conjunt d'indicadors per determinar l'estat de salut de la seva comunitat

Els professionals de la salut disposen ja d'un conjunt d'indicadors per determinar l'estat de salut de la seva comunitat

Els professionals de la salut de Catalunya ja poden disposar d’un conjunt d’indicadors que els permetrà redactar un informe de salut d’un territori concret, de forma àgil i sistemàtica, i així poder fer el diagnòstic quantitatiu de salut de la seva comunitat.
 
L’objectiu és que els professionals puguin identificar les necessitats i els recursos que influeixen en la salut d’una població o d’un barri i poder oferir una atenció en conseqüència, tenint en compte els recursos de cada comunitat. La salut comunitària suposa que el conjunt d’entitats i persones d’una comunitat específica, d’un territori concret i els professionals que hi treballen sumin esforços per millorar la salut i el benestar de la comunitat. I que aquest esforç conjunt contribueixi a reduir les desigualtats socials i, per tant, les desigualtats que afecten la salut.
 
Aquesta és una de les actuacions de L’Estratègia nacional d’atenció primària i salut comunitària (ENAPISC) que, juntament amb el Pla Interdepartamental i Intersectorial  de Salut Pública (PINSAP), pretén impulsar polítiques de salut comunitària.
 
D'altra banda, a més de posar a disposició dels professionals de la salut uns indicadors demogràfics, socioeconòmics, de morbiditat, de mortalitat, d’estils de vida, de pràctiques preventives, i d’us dels serveis sanitaris públics, el Departament de Salut també ha elaborat una guia metodològica que ha de permetre als professionals fer l’informe de salut de la comunitat on treballen.
 
Aquesta iniciativa és fruit del treball conjunt del Departament de Salut amb l’AQuAS i el CatSalut.
 

Més informació