• Imprimeix

Coronavirus

Coronavirus

Els coronavirus són un grup de virus que pertanyen a una mateixa família i produeixen malalties en les persones i els animals. En els éssers humans poden produir malalties diverses que inclouen des d’un refredat comú fins a la síndrome respiratòria aguda greu (SARS).

L’any 2012 es va identificar per primera vegada, a l’Aràbia Saudita, un nou coronavirus: el MERS-CoV. Aquest nou virus pot causar una malaltia anomenada síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS), que pot arribar a ser greu.
Actualment no se n’ha identificat cap cas sospitós ni confirmat d’infecció ni a Catalunya ni a la resta de l’Estat i el risc d’emmalaltir en relació amb aquests virus es considera molt baix.  

Podeu descarregar les recomanacions per a viatgers en peregrinatge a la Meca en diferents versions idiomàtiques:

Anglès

Francès

Castellà

 

 

Transmissió

No es coneix el mecanisme de transmissió dels coronavirus. És probable que en les persones es transmetin a través de les secrecions respiratòries per contacte directe (tos, esternuts) o indirecte (mitjançant objectes o superfícies contaminats), i per contacte entre persones.

Els coronavirus són relativament fràgils: no sobreviuen més de 24 hores al medi ambient i es destrueixen amb la major part de detergents i solucions de neteja existents.

Simptomes

Els símptomes de les malalties per coronavirus varien en funció de la gravetat de la malaltia que causen.

Si produeixen afeccions lleus o moderades del tracte respiratori superior, com el refredat comú, es pot presentar secreció o degoteig nasal, tos, mal de coll i febre.

En cas de patir pneumònia o síndrome respiratòria aguda greu (SARS), els símptomes poden incloure, entre d’altres, calfreds, dificultat per respirar, mal de cap i dolor muscular.

La febre, la tos i les dificultats respiratòries també són pròpies de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS). Les persones afectades poden presentar, a més, símptomes gastrointestinals, especialment diarrea, i disfunció d’algun òrgan, com ara insuficiència renal.

Tractament

El tractament depèn de la malaltia que produeixen.

En les persones amb afeccions lleus, la recuperació sol ser espontània, i el tractament és simptomàtic (analgèsics, líquids, descans, etc.).
En el cas de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS) i la síndrome respiratòria aguda greu (SARS), no hi ha unes mesures terapèutiques específiques. El tractament es basa en quins són els símptomes de cada pacient i en mesures terapèutiques de suport.

Recursos per a professionals

Fins al moment no se n’ha detectat una transmissió comunitària sostinguda. Tots els casos notificats fins ara estan associats amb la seva transmissió a l’Orient Mitjà, la majoria a l’Aràbia Saudita, però se n’han produït casos a més de 20 països per transmissió posterior de persona a persona. A Europa, se n’han confirmat en 8 països, tots amb una connexió directa o indirecta amb l’Orient Mitjà. El rang d’edats dels casos oscil·la entre 24 i 94 anys i 32 d’ells són homes.

Encara que ni a Catalunya ni a la resta de l’Estat s’ha identificat cap cas sospitós ni confirmat d’infecció per MERS-CoV i el risc d’emmalaltir en relació amb aquests virus es considera molt baix en aquest moment, s’ha establert un procediment de notificació de casos per si se’n detecta algun al nostre territori. El Laboratori de Microbiologia de l’Hospital Clínic compta amb les tècniques diagnòstiques de laboratori necessàries per a la detecció del MERS-CoV.

Davant la sospita de l’existència d’un cas, el personal sanitari ha de seguir el Procediment d’actuació davant de casos sospitosos produïts pel nou coronavirus (MERS-CoV), elaborat per la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, i ha prendre les precaucions específiques per a malalties de transmissió aèria i de transmissió per contacte per tal d’evitar-ne el contagi.

Anualment, amb motiu de l’hagg o pelegrinatge a la Meca, moltes persones viatgen a l’Aràbia Saudita, on es produeix la majoria de casos de coronavirus. Per això, cal recordar als professionals sanitaris que, si atenen pacients provinents dels països de l’Orient Mitjà que presenten simptomatologia respiratòria greu, han de seguir les recomanacions indicades davant la sospita de l’existència d’un cas.

Els documents elaborats segueixen les recomanacions donades pel Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) a escala nacional i dels organismes internacionals competents (ECDC i OMS).

Data d'actualització:  24.10.2017

Informació relacionada