• Imprimeix

Zika

Febre del Zika/Virus del Zika

La malaltia causada pel virus del Zika es contrau per la picada de mosquits infectats, igual que altres malalties com el chikungunya, el dengue i la febre groga. També es pot transmetre de les dones embarassades als seus fills durant la gestació, a través de la placenta, o en el moment del part i per via sexual a través del semen d’un home infectat. S’ha descrit la possibilitat de transmissió per transfusió de sang.

Només 1 de cada 4 persones infectades desenvolupa símptomes, que acostumen a ser lleus i poden passar desapercebuts.

La malaltia acostuma a resoldre’s sense complicacions i sense necessitat d’hospitalització.

No obstant a això, en alguns dels països amb brots epidèmics s’ha observat un augment d’algunes complicacions  neurològiques i autoimmunitàries, així com afectacions neurològiques en nounats de mares infectades durant l’embaràs.

Fins fa pocs anys, el virus Zika només era present en països d’Àfrica i Àsia, però durant l’última dècada s’ha expandit a nous territoris on ha produït brots epidèmics.

El passat dia 1 de febrer, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar la infecció pel virus de Zika una emergència global de salut pública pels nombrosos casos de microcefàlia i desordres neurològics que s’han registrat en més de 45 països de l’Amèrica Llatina i del Pacífic Sud on s’ha declarat la transmissió del virus. No obstant això, a dia d’avui a Catalunya només s'han detectat casos importats en persones que han estat en una zona endèmica.

Transmissió

El virus es transmet per la picada de mosquits del gènere Aedes, que actuen com a vectors o agents de transmissió de la malaltia. Aquests mosquits també poden transmetre altres virus, com ara el de chikungunya i el dengue, i acostumen a picar durant tot el dia, tot i que la seva activitat pot ser màxima a primera hora del matí i a última hora de la tarda.

En els darrers anys, ha augmentat la població d’una espècie de mosquit Aedes a la conca mediterrània de la península Ibèrica: l’Aedes albopictus, també conegut com a “mosquit tigre”. Aquest mosquit, habitualment, té una activitat important en el nostre territori des dels mesos de primavera fins a la tardor.

La infecció té un període d’incubació d’entre 3 i 12 dies, amb un màxim de 15 dies, però les persones infectades només transmeten la infecció durant el període posterior a l’inici dels símptomes (aproximadament els primers 7 dies); si els mosquits s’alimenten de la seva sang durant aquest període poden transmetre el virus i contagiar la malaltia a altres persones sanes.

També es pot transmetre de les dones embarassades als seus fills durant la gestació, a través de la placenta, o en el moment del part i per via sexual a través del semen d’un home infectat. S’ha descrit la possibilitat de transmissió per transfusió de sang.

El virus s'ha detectat en sang, saliva, orina i llet materna, però fins ara no s’ha demostrat contagi per la lactància materna.

Símptomes

El període d’incubació en l’ésser humà és d'entre 3 i 12 dies, amb un màxim de 15 dies.

Tot i que en molts casos no presenta símptomes, quan es manifesta la malaltia es caracteritza per febre, erupció cutània, dolor articular i conjuntivitis. Altres manifestacions de la infecció amb el virus del Zika són el mal de cap, el dolor muscular, el malestar general i el cansament. Els símptomes acostumen a desaparèixer entre els 3 i 7 dies després d'haver-se iniciat i poden alleujar-se amb l’ús dels analgèsics i antitèrmics habituals.

Malgrat això, en alguns dels països amb brots epidèmics s’ha observat un augment d’algunes complicacions  neurològiques, com n’és la síndrome de Guillain-Barré, que produeix una inflamació dels nervis i provoca debilitat muscular i paràlisi, entre d’altres símptomes.

En el darrer any 2015, alguns països d’Amèrica Llatina afectats per l’epidèmia van alertar d’un augment de casos de malformacions del sistema nerviós central en nounats de mares que havien presentat la infecció per Zika durant l’embaràs. La malformació més freqüentment notificada ha estat la microcefàlia (trastorn que es manifesta amb un cap anormalment petit en relació amb la resta de persones de la mateixa edat i sexe i que es relaciona amb retard psicomotor de gravetat variable).

 

Tractament

No hi ha cap tractament específic per a la infecció causada pel virus del Zika; només es poden prendre mesures per alleujar-ne els símptomes. Es recomana consultar amb els professionals de la salut.

Prevenció

No existeix cap vacuna contra aquest virus.

Avui en dia, la infecció per Zika no suposa un problema de salut pública a Catalunya. Per aquest motiu, les recomanacions per prevenir la infecció per aquest virus van sobretot dirigides a les dones embarassades o que estiguin pensant quedar embarassades properament. Les embarassades son el col·lectiu més sensible per la possibilitat de transmetre la infecció al fetus. Per això es recomana que evitin viatjar a països amb risc de contagi de Zika durant l’embaràs. En cas que l’estada en alguna d’aquestes zones ja s’hagi produït, cal que ho informin al professional de la salut que li farà una analítica per detectar o descartar la infecció. En el cas que la gestant estigui infectada amb el virus del Zika, se la derivarà a un dels hospitals de referència per a un control més específic de l’embaràs.

En el cas que hagi sigut la parella sexual la que ha viatjat a països on hi ha transmissió del virus del Zika, cal utilitzar preservatiu durant tot l’embaràs.

Si es tracta d’una dona que estigui pensant quedar embarassada i ella o la seva parella sexual ha viatjat recentment a algun dels països afectats, cal que parli abans amb el professional de salut que l’informarà del període d’espera aconsellat per evitar riscos.

 

Prevenció de picades de mosquits

Per a les persones que viatgin a les zones afectades per l’epidèmia es recomana que apliquin les mesures següents per prevenir les picades de mosquits:

  • Vestir peces de roba que cobreixin la major part de la superfície del cos i portar barret durant tot el dia, per protegir al màxim la pell de l'exposició als mosquits.
  • Utilitzar repel·lents autoritzats seguint les instruccions d’aplicació i reaplicació del fabricant indicades en el prospecte del producte.
  • Evitar les estades innecessàries a l'exterior en horaris de màxima activitat de mosquits (primera hora del matí i última hora de la tarda).
  • Dormir en allotjaments amb aire condicionat (els mosquits tendeixen a evitar el clima fred) o col·locar mosquiteres en el llit i les portes i finestres.

 

D’altra banda, els viatgers que presentin símptomes compatibles amb febre de Zika, dengue o chikungunya en els 15 dies posteriors al retorn d’una zona afectada haurien de comunicar-ho al seu metge o metgessa.

Recomanacions per als viatgers a països amb transmissió autòctona de febre de Zika disponibles en pdf

 

Prevenció de la proliferació de mosquits

Una altra mesura de prevenció recomanada és evitar la proliferació dels mosquits mitjançant la detecció i revisió periòdica dels llocs on aquests insectes es reprodueixen. Un cop localitzats els punts de cria, les mesures s'han de centrar, segons el cas, a:

  • Evitar i/o drenar qualsevol acumulació d’aigua que hi pugui haver en els subsòls dels habitatges.
  • Buidar o posar sota cobert els objectes que puguin acumular aigua.
  • Buidar o renovar l’aigua setmanalment en cas d’objectes o recipients fixos que puguin acumular aigua i tapar mitjançant tapa o tela mosquitera prima els que no es puguin buidar.
  • Mantenir en condicions higienicosanitàries correctes les piscines, basses i estanys.

On adreçar-vos

061 CatSalut Respon (les 24 hores, tots els dies)

Data d'actualització:  31.10.2017