• Imprimeix

28 d'abril. Dia Internacional de la Seguretat i la Salut a la Feina

28 abril

És una iniciativa de l’Organització Internacional del Treball per promoure la seguretat i la salut a la feina.

L’Organització Internacional dels Treballadors i l’Organització Mundial de la Salut han definit la salut laboral com, "la promoció i el manteniment del més alt grau de desenvolupament físic i mental i del benestar social dels treballadors en totes les ocupacions. La prevenció entre els treballadors de les desviacions de la salut causades per les seves condicions de treball. La protecció dels treballadors a la seva feina contra els riscos resultants de factors adversos a la salut, la col·locació i el manteniment del treballador en un entorn de treball adaptat a les seves capacitats fisiològiques i psicològiques. En resum, l'adaptació de la feina a la persona i de cada persona a la seva feina".

28 d'abril

Data d'actualització:  28.04.2017