• Imprimeix

Cigarretes electròniques

eCigarretes

El mercat de les cigarretes electròniques ha crescut ràpidament. Tot i que es publiciten com a productes segurs i no hi ha restriccions de venda, no existeixen estudis a llarg termini que en demostrin la seguretat, i a curt termini poden tenir efectes respiratoris similars als de les cigarretes convencionals.

També es promocionen com a substituts del tabac o ajudes per deixar de fumar, però la seva eficàcia no s’ha demostrat científicament. A més, en simular els aspectes visuals, sensorials i de comportament de l’ús de cigarretes, poden constituir una incitació a fumar i, per tant, poden comprometre la “desnormalització del tabac” aconseguida durant la darrera època.

Context

Diferents organismes han difós el seu posicionament sobre aquests productes, i s’han publicat normes que en regulen la publicitat, venda i utilització:

 • L’Organització Mundial de la Salut (OMS), el juliol de 2013, va dir que “fins que no hi hagi dades que demostrin que són productes segurs, eficaços i de qualitat acceptable i que això estigui certificat per un organisme regulador nacional competent, els consumidors no haurien d’utilitzar-les”.
 • El Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (CNPT) ha elaborat un informe desaconsellant-ne el consum.
 • L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha donat suport a la iniciativa de les xarxes d’hospitals sense fum i d’atenció primària sense fum d’evitar-ne l’ús i la venda en centres sanitaris i de desaconsellar-ne el consum als ciutadans. Seguint les consideracions i recomanacions del Consell Assessor sobre Tabaquisme de Catalunya, ha proposat que s’adoptin per a les cigarretes electròniques les mateixes restriccions que s’apliquen a l’accés al tabac dels menors, que s’assumeixin per a la publicitat d’aquests productes les mateixes normatives que regulen la publicitat i els patrocinis del tabac així com les limitacions de consum en espais públics tancats.
 • L’Acord pres en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut eleva una posició comuna als grups del Congrés per restringir la utilització d’aquests dispositius en zones educatives i infantils, centres sanitaris, centres de les administracions públiques, serveis d'atenció al ciutadà i transport públic. L’acord prioritza la protecció dels menors mentre no se’n coneguin en detall els efectes per a la salut.
 • La Instrucció del CatSalut 08/2013, de 30 de desembre, d’aplicació de la prohibició de l’ús, la promoció i la venda de substàncies que poden generar dependència als sistemes electrònics d’administració de nicotina/cigarretes electròniques en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
 • La 28/2005, de de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, modificada per la Llei 3/2014, de 27 de març  per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, estableix limitacions a la publicitat de cigarretes electròniques i prohibeix tant la seva venda als menors de 18 anys com el seu us a les dependències de les administracions públiques, centres educatius i sanitaris, parcs infantils i vehicles de transport públic.

Què són?

Quitline

Són aparells electrònics amb forma de cigarreta (també hi ha dispositius amb forma de cigar o pipa) que vaporitzen una barreja de nicotina, propilenglicol i altres compostos químics i s’utilitzen inhalant el vapor produït.

En la majoria de les ocasions s'assemblen molt a les cigarretes convencionals. De vegades també es fan semblants a objectes d'ús quotidià, com ara bolígrafs i llapis de memòria USB, per a qui vulgui utilitzar el producte sense que la gent se n'adoni.

El líquid recarregable conté nicotina, propilenglicol (un alcohol usat com a additiu en aliments i en alguns fàrmacs en forma de nebulitzadors o inhaladors) i additius alimentaris que tenen diferents gustos.

A causa de la falta de regulació i controls de qualitat, la composició pot variar entre diferents marques i dins d’una mateixa marca, i poden contenir altres tòxics que no apareguin en l’etiquetatge.

Cada dispositiu té:

 • Un sistema electrònic de vaporització.
 • Una bateria recarregable.
 • Un control electrònic.
 • Un dipòsit o cartutx del líquid que es vaporitza, i que generalment conté nicotina.

 

Els fabricants informen que els cartutxos contenen típicament entre 6 i 24 mg de nicotina, però de vegades poden contenir més de 100 mg.

La quantitat de nicotina inhalada amb una cigarreta electrònica és variable en funció del contingut real del cartutx (que podria ser diferent de l’anunciat) i de la manera en què s’utilitza el dispositiu.

Els fabricants no inclouen advertiments de salut sobre l’ús de la nicotina, ni tampoc sobre altres compostos inhalables que conté el líquid del cartutx o que poden generar-se en el procés que origina el vapor.

Riscos

En no produir-se la combustió de tabac o altres productes, els consumidors creuen que les cigarretes electròniques són completament segures. Aquesta falsa seguretat les pot fer atractives per als consumidors, però és important tenir en compte que no es coneix la totalitat de productes que contenen i no hi ha prou dades sobre les seves emissions.

Les cigarretes electròniques alliberen nicotina directament als pulmons. Cap dels substitutius de la nicotina aprovats per al tractament del tabaquisme, com el xiclet o el pegat, ho fan. El fet que la nicotina arribi directament als pulmons pot ser perillós (un estudi mostra afectació de la funció pulmonar en persones que en consumeixen) i cal estudiar-ho més a fons.

La nicotina és una substància química addictiva i tòxica que en quantitats excessives pot ser letal (5-1,0 mg per kg de pes de la persona) i té, a més, un paper reconegut en la proliferació cel·lular, l’apoptosi, l’angiogènesi i la inflamació. A través d'aquests i altres mecanismes, les cigarretes electròniques poden ser cancerígenes.

Els líquids utilitzats en aquests dispositius no estan regulats. Per aquest motiu hi ha molta variabilitat en el seu contingut entre diferents marques i dins la mateixa marca. Per tant, actualment no es pot garantir als consumidors que alguns líquids puguin contenir tòxics no identificats en l’etiquetatge.

Aquests productes poden tenir gustos (menta, xocolata, regalèssia, etc.) que els fan particularment atractius per als adolescents i els poden induir al consum de nicotina.

L'ús de cigarretes electròniques en espais on està prohibit fumar pot causar confusió a causa de la semblança amb les cigarretes tradicionals i l’emissió de “vapor” semblant al fum ambiental de tabac, i pot comprometre la "desnormalització" del consum del tabac aconseguida en la darrera dècada gràcies a les diferents mesures de control del tabaquisme.
 

Sabíeu què?

 • Analistes de la indústria estimen que el mercat global de les cigarretes electròniques excedeix els 1.500 milions d’euros a l'any, i el mercat de la UE és de 400-500 milions d’euros aproximadament.
 • Fins fa poc, les grans companyies de tabac no estaven involucrades en el mercat de les cigarretes electròniques. Hi han entrat a partir del 2012.
 • La majoria de les cigarretes electròniques són fabricades a la Xina, on un farmacèutic, Hon Lik, va patentar-les l’any 2003.
 • Les solucions líquides també es produeixen a la UE. Els ingredients sovint no es publiquen i no hi ha control obligatori de la seguretat i la qualitat.
 • En l'actualitat són utilitzades principalment per persones fumadores i exfumadores, generalment homes, i només en rares ocasions per persones que mai no han fumat.
 • Als Estats Units es comencen a utilitzar personatges cèlebres per al llançament d’aquests productes. Es ven als infants el missatge que fumar-los és glamurós. Això ha coincidit amb l’entrada en el mercat de les cigarretes electròniques de les tres principals companyies tabaqueres.

Normativa

Data d'actualització:  23.02.2018