• Imprimeix

Àntrax

Àntrax

El carboncle o àntrax és una malaltia infecciosa aguda causada per les espores que forma el bacteri anomenat Bacillus anthracis.

Afecta principalment a animals herbívors, tant al bestiar de granja com salvatges, però també pot afectar els humans quan s'exposen a animals infectats o productes animals contaminats, cosa que pot donar lloc a tres formes d'infecció diferents: cutània, pulmonar i intestinal.

Transmissió

La infecció humana al nostre país és poc freqüent. Als països industrialitzats es tracta bàsicament d'una malaltia ocupacional, és a dir, que afecta sobretot treballadors de granges, veterinaris i també personal de la indústria alimentària, sobretot adoberies, que han estat exposats a productes d'animals importats de països endèmics. La malaltia es pot transmetre per via cutània, via inhalatòria o via digestiva.

 

Via cutània

La malaltia es contrau quan la pell d'una persona entra en contacte amb teixits d'animals infectats o productes contaminats amb espores, per exemple, en aquelles persones que manipulen llana, pèl, cuir o altres productes procedents d'animals infectats. És la més comuna.

 

Via inhalatòria

En aquest cas, la malaltia és principalment ocupacional i es contrau després d'haver inhalat espores del bacil.

 

Via digestiva

Es tracta d'una via molt rara de contraure la malaltia. En aquest cas, l'individu l'adquireix per ingestió de carn poc cuinada procedent d’animals infectats.

Símptomes

Els símptomes amb què es presenta la malaltia són diferents segons quina hagi estat la via mitjançant la qual s'ha contret. Pot tenir tres formes clíniques de manifestar-se:

 

Forma cutània

La infecció de la pell es caracteritza per l'aparició d'una lesió que al començament recorda la picada d'un insecte. En el termini d'un o dos dies aquesta lesió es transforma en una vesícula, i finalment apareix una úlcera amb una taca negra al centre (escara) que no fa mal.

 

Forma pulmonar

Comença amb símptomes inespecífics semblants als d'una infecció de les vies respiratòries altes. Al cap d'uns dies evoluciona cap a una afectació greu dels pulmons, amb dificultat respiratòria i alteració important de l'estat de salut (estat de xoc) que pot desembocar en la mort de la persona malalta.

 

Forma gastrointestinal

Inicialment cursa amb nàusees, vòmits, febre i anorèxia. El quadre clínic progressivament es complica i apareixen símptomes com dolor abdominal, vòmits amb sang i diarrees abundants, que desemboquen en un estat de xoc de la persona malalta, que pot produir-li la mort.

El temps que triga a presentar-se la malaltia normalment oscil·la entre un i set dies, però és possible que aparegui durant el termini de 60 dies després que la persona hagi tingut contacte amb espores del Bacillus anthracis.

Diagnòstic

Les proves per diagnosticar l'àntrax varien en funció del tipus d'infecció que pugui tenir la persona. Poden comprendre des de radiografies del tòrax fins a cultius de lesió de la pell o cultius d'esput, entre altres.

Tractament

La malaltia es tracta eficaçment amb antibiòtics (com ciproflaxina, penicil·lina o doxiciclina) si es diagnostica a temps. El metge o la metgessa prescriurà el tractament d'elecció quan faci el diagnòstic de carboncle.

Vacunació

Hi ha una vacuna adreçada al personal militar i a altres grups de risc (veterinaris, treballadors de laboratoris, de granja, d'escorxadors, etc.), però no està disponible per a la població en general, ja que es tracta d'una malaltia poc comuna.

Prevenció

No hi ha transmissió de persona a persona. Per aquest motiu, no es recomana cap mesura de precaució en aquest sentit.

On adreçar-vos

Les actuacions que cal fer en matèria de prevenció corresponen a les unitats de vigilància epidemiològica dels serveis territorials de Salut a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre i, a la ciutat de Barcelona, al Servei d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Data d'actualització:  29.03.2017