Cuidar les relacions personals

Tres senyores grans assegudes en un banc

Les relacions amb els altres són un element molt important per al benestar emocional de la majoria de la gent de qualsevol edat, i s'ha vist que tenir una xarxa social de suport és un factor de protecció davant d'alguns problemes de salut mental.

El tipus de xarxa social que més afavoreix el benestar no és igual en totes les persones i aquestes necessitats també poden canviar en les diferents etapes de la vida. En termes generals, podem dir que un element clau de les relacions personals més beneficioses és poder sentir-se estimat i valorat.

Les relacions de molta confiança i proximitat, que habitualment tenim amb un nombre  més petit de persones, ens poden oferir ajuda i suport, mentre que les més superficials, amb diferents persones del nostre entorn, ens poden aportar una sensació de connexió i familiaritat amb la comunitat.

Intenteu invertir temps en les relacions que us ajuden a sentir-vos valorats i estimats. Aquestes relacions saludables poden ser de diferents tipus, algunes més properes amb gent de més confiança i d'altres més superficials amb persones del vostre entorn que coneixeu menys. Si no us és possible un contacte directe i regular amb algunes de les persones importants, intenteu mantenir-hi una certa proximitat, per exemple, mitjançant trucades, missatges o contactant-hi per Internet. Aquests mitjans també ens poden ajudar a mantenir oberta la comunicació amb les persones importants. 

Participació comunitària i cooperació social

La neurociència està descobrint que la cooperació social és intrínsecament beneficiosa i ajuda l'individu, i que un estímul apropiat d'aquest mecanisme de  recompensa, especialment durant les edats més joves, pot tenir efectes positius per al benestar al llarg de la vida. A més, la participació activa en la vida comunitària s'ha associat fortament a sentiments de felicitat i satisfacció per la vida.

És per això que algunes persones expertes en benestar emocional recomanen realitzar activitats de cooperació i participació social, incloent, per exemple, el voluntariat, o la incorporació a una associació o grup comunitari en un tema que sigui d'interès per la persona.

Tenir cura d'un animal

Tenir cura d'un animal domèstic ha estat proposat també com un mitjà per millorar el benestar emocional en alguns casos. La relació emocional entre els animals i les persones pot ser molt positiva i gratificant, i també pot proporcionar beneficis addicionals, com el fet d'aportar uns horaris i responsabilitats en el dia a dia o facilitar la creació de vincles amb altres persones.  

Informació relacionada

Data d'actualització:  04.03.2021