Al nostre voltant sempre han viscut una gran diversitat d'éssers vius: formigues, aranyes, mosques, mosquits, escarabats, rates, ratolins i molts altres animals petits. Els nostres edificis els proporcionen nombrosos amagatalls i un ambient favorable per desenvolupar-s'hi.

N'hi ha molts que són inofensius, i la seva presència no ens produeix cap mena de problema, però quan troben les condicions òptimes de temperatura i humitat, i els aliments suficients, es multipliquen ràpidament fins a convertir-se en una plaga i causen molèsties importants.

Fins ara, els productes químics, sobretot els insecticides, han estat un dels mètodes més coneguts per combatre les plagues. Però, justament perquè tenen la finalitat d'eliminar organismes vius, poden ser perillosos per a les persones. Per això, per controlar una plaga cal utilitzar altres mètodes i aplicar-los només quan sigui imprescindible. Prevenir una plaga és millor que combatre-la. 

Com podem prevenir una plaga?

Principalment, cal barrar-los el pas i disminuir els factors que els estimulen a viure i reproduir-se.

Per evitar l'entrada d'organismes caldrà:

 • Tapar les esquerdes i els forats de les parets i dels sostres, protegir les juntures de les portes i finestres i vigilar que tanquin bé;
 • Protegir les finestres amb tela mosquitera;
 • Posar dobles portes a les plantes baixes d'àrees obertes, on hi pot haver presència de rosegadors, i
 • Cobrir els forats de ventilació amb tela mosquitera.


Per disminuir els factors que afavoreixen l'aparició de plagues caldrà:

 • Mantenir tan net com sigui possible el local o l'habitatge, especialment allà on es manipulin o s'emmagatzemin aliments;
 • Evitar humitats, goteres, condensacions, bassals d'aigua i l'emmagatzematge d'aigua sense protecció;
 • Vigilar els sostres falsos i altres racons sense llum, sobretot on hi hagi escalfor;
 • Mantenir tapades les escombraries i retirar-les diàriament, i
 • Mantenir en bones condicions higièniques els animals de companyia.


Si la plaga ja hi és, cal eliminar-la sense posar en perill la salut de les persones.

Les plagues

Què cal fer si ens afecta una plaga?

Si, malgrat tot, s'hi ha de fer front, cal tenir en compte un seguit de recomanacions:

Primer de tot, cal saber quin tipus d'organisme forma la plaga, com es distribueix, les característiques del local afectat i l'ús que se'n fa. També cal comprovar si alguna de les mesures preventives no s'està complint.

És millor utilitzar, sempre que es pugui, sistemes de lluita mecànica (esquers, rateres), física (el fred, l'electricitat, els ultrasons), biològica o productes que impedeixen el creixement i la reproducció dels insectes, i reduir l'ús dels plaguicides químics.

Els plaguicides químics són uns compostos destinats a eliminar organismes vius. Així fa que puguin presentar una certa toxicitat per a les persones. Si s'utilitzen aquests productes s'ha de tenir en compte que només s'ha de fer servir plaguicides autoritzats per a ús domèstic, i així ho ha de dir a l'etiqueta.

També cal saber

 • Heu de fer servir els plaguicides químics seguint rigorosament les instruccions de l'etiqueta, tenint especial cura en les precaucions que s'han de prendre abans, durant i després de l'aplicació. Si hi ha res de l'etiqueta que no us queda clar, consulteu-ho amb personal tècnic;
 • Heu d'aplicar-lo sense la presència de persones ni d'animals domèstics;
 • Traieu els aliments del local i els objectes o utensilis que poden entrar en contacte directe amb els aliments;
 • No barregeu productes ni apliqueu productes diferents en un mateix lloc;
 • Eviteu el contacte del producte amb els ulls i les mans, i procureu no respirar els vapors;
 • Si és un producte d'acció residual o un esquer, s'ha d'instal·lar de manera que altres persones no el puguin manipular, especialment els nens, i que no hi puguin accedir animals domèstics;
 • Si són esprais o altres productes inflamables, heu d'aplicar-los lluny de fonts de calor i abstenir-vos de fumar;
 • Ventileu el local abans de tornar-lo a utilitzar;
 • Acabada l'aplicació, renteu-vos bé les mans amb aigua i sabó, i
 • Conserveu el producte sobrant en l'envàs original i emmagatzemeu-lo en un lloc sec i ventilat, no exposat a la calor, el foc ni la llum directa del sol. Ha d'estar separat d'aliments i utensilis que puguin estar en contacte amb aliments, medicaments i altres productes amb els quals es pugui confondre, i fora de l'abast dels infants.


Utilitzeu prioritàriament els mètodes d'eliminació mecànics, físics o biològics, i limiteu l'ús dels plaguicides químics.

Data d'actualització:  05.08.2013

Informació relacionada