El soroll és una barreja complexa de sons de freqüències diferents, que produeix una sensació auditiva considerada molesta o incòmoda i que, amb el pas del temps i per efecte de la seva reiteració, pot esdevenir perjudicial per a la salut de les persones.

Els estudis epidemiològics mostren prou evidència sobre la relació entre exposició a soroll ambiental i efectes adversos sobre la salut. Per aquest motiu, la contaminació acústica es considera no només una molèstia ambiental, sinó també un problema de salut pública.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el 30% de la població de la Unió Europea està exposada a soroll per trànsit a l’exterior dels habitatges a nivells superiors a 55 decibels (dBA) durant la nit. Aquests nivells, segons l’organisme, causen malestar fort.

L’Agència Europea del Medi Ambient exposa també que un 20% de la població de la UE pateix nivells de soroll que poden produir molèsties i efectes per a la salut.

Data d'actualització:  17.04.2018