L’empresa duu a terme accions per reforçar l’abandonament del consum de substàncies tòxiques. Hauria d’analitzar la situació actual i intentar millorar-ne alguns aspectes, tot seguint les indicacions dels programes Empresa sense fum i A la feina, alcohol i drogues, 0,0. L’empresa hauria d’informar els seus treballadors sobre els riscos del consum de tabac i substàncies tòxiques i els efectes que aquests poden produir sobre la seva salut i la dels altres, juntament amb la política de l’empresa que s’aplica al respecte, en especial en els llocs de treball on cal garantir que no hi ha consum d’aquestes substàncies. . Caldria avaluar la necessitat de posar un suport professional extern per donar suport en l’abandonament i manteniment de la deshabituació d’aquests tòxics.

Els programes per millorar en el consum de tòxics a l’empresa:

Empresa sense fum

A la feina, alcohol i drogues 0,0