Qüestionari sobre consum de tabac, d'alcohol i altres drogues

1. Es facilita a les persones que fumen accés a recursos per deixar el tabac?
2. Està prohibit beure alcohol en totes les àrees de l’empresa?
3. Si algun treballador té problemes de consum de substàncies, se li facilita l’accés als recursos assistencials?