Qüestionari general. La meva PIME és saludable?

1. El o l’ encarregat/da de la PIME creu que la promoció de la salut és important per al personal i els resultats de l’empresa?
2. L’empresa facilita als treballadors una zona habilitada amb pica, nevera, microones..., per les pauses d’ esmorzar i dinar?
3. Es gestiona adequadament la prevenció de riscos laborals a l’empresa?
4. Es promou que el personal segueixi les recomanacions preventives (vacunes, cribratges, consells)?
5. S’informa al personal de les accions de promoció de la salut de la PIME?
6. Els treballadors participen en la presa de decisions, disseny i desenvolupament de les accions de promoció de la salut?
7. La PIME té accions en marxa en relació als 4 programes prioritaris: alimentació, activitat física, benestar emocional/social i tòxics?
8. La PIME proporciona un entorn de treball net i segur?
9. Es té en compte les necessitats de les persones amb problemes de salut crònics (respiratoris, cardiovasculars, metabòlics , de salut mental)?
10. Es facilita una adaptació progressiva després de les baixes per malaltia?
11. Es facilita formació continuada dels treballadors?