L’empresa ja destina recursos al benestar emocional dels treballadors però hauria d’analitzar la situació actual i intentar millorar-ne alguns aspectes, tot seguint les indicacions dels programes Conciliació de la vida familiar, personal i laboral, Pensa en positiu i Dormir bé. Caldria seguir avaluant els factors laborals que afecten el benestar dels treballadors amb freqüència i de forma participativa, buscant solucions conjuntes.

Els programes per millorar el benestar emocional a l’empresa:

Programa conciliació de la vida familiar, personal i laboral

Programa dormir bé

Programa pensa en positiu