L’empresa hauria de promoure el benestar emocional entre els treballadors. Hauria de ser una prioritat per l’empresa sensibilitzar als seus empleats dels beneficis de dur una vida emocionalment saludable. Per fer-ho, seria convenient aplicar els programes Conciliació de la vida familiar, personal i laboral, Pensa en positiu i Dormir Bé. L’empresa hauria d’avaluar els factors laborals que influeixen en el benestar dels seus treballadors i intentar millorar aquells aspectes en els quals té més carències. A través de l’aplicació d’aquests programes es pretén que l’empresa millori la satisfacció i benestar dels seus treballadors.

Els programes que l'empresa hauria de posar en pràctica:

Programa conciliació de la vida familiar, personal i laboral

Programa dormir bé

Programa pensa en positiu