Qüestionari d'Activitat física

1. Es proporciona aparcament de bicicletes als treballadors?
2. Es fomenta l’ús de les escales entre els treballadors?
3. Es promou que el personal realitzi pauses actives (estiraments, pujar escales,...) durant la jornada laboral ( a més de la pausa de dinar)?
4. S’ofereixen activitats de lleure actiu abans/després de la jornada laboral (equip de futbol, grups de caminar, córrer, ...)?
5. Si el personal té sobrecarregues físiques al lloc de feina, es facilita que facin els exercicis recomanats per compensar-ho?