L’empresa hauria de fomentar l’activitat física entre els seus treballadors, tal com s’indica en els programes Mou-te, Esquena Sana i Músculs sense estrès. S’hauria d’analitzar la situació actual de l’empresa i parlar amb els treballadors per trobar la millor via per iniciar la pràctica d’activitat física. En el cas d’aquells treballadors que tinguin una feina més sedentària, l’empresa hauria d’informar-los dels efectes beneficiosos de l’activitat física a través del programa Mou-te o d’Esquena Sana, per prevenir patologies osteomusculars, i amb una bona higiene postural alhora.

    Els programes que l'empresa hauria de posar en pràctica: 

    Programa músculs sense estrès

    Programa esquena sana

    Programa Mou-te