Quins son els àmbits en què es pot treballar?

Els àmbits de l'empresa saludable

Activitat física. Preparats, llestos i... èxit!

  • S’entén per activitat física qualsevol moviment corporal produït per la musculatura esquelètica que té com a resultat una despesa energètica per sobre del metabolisme basal.
  • Incorporar l’activitat física a la feina mitjançant propostes, accions, programes, etc., és una manera excel·lent d’augmentar la motivació, l’energia i la cohesió de l’equip, i també pot reduir les malalties relacionades amb el sedentarisme. L’activitat física combinada amb una alimentació saludable i una postura correcta, entre d’altres, són elements que cal tenir en compte per millorar la salut dels treballadors.
  • L’exercici físic, en canvi, és l’activitat física planificada, estructurada i repetitiva que té per objectiu la millora o el manteniment d’un o més components de la forma física. Si es tenen recursos a l’empresa, una de les opcions saludables és oferir una subvenció per a la inscripció a una instal·lació esportiva.

Alimentació. Menjar bé té premi

  • Cal fer recomanacions per a una alimentació saludable i equilibrada així com també per als requeriments energètics laborals.
  • Promoure una alimentació basada en el consum d’aliments frescos pot prevenir l’obesitat i la diabetis i reduir el risc de patir malalties cardiovasculars.

Benestar emocional. Ment sana, empresa renovada

  • S’ha de promoure un entorn laboral saludable que propiciï la salut, la satisfacció i el benestar dels treballadors, i cal evitar situacions d’estrès.
  • Una bona conciliació de la vida familiar amb la laboral és un dels factors més destacables per sentir-se bé a la feina.

Consum de tabac, d'alcohol i altres drogues

  • Cal prevenir els treballadors dels hàbits més perjudicials per a la salut per tal de reduir els accidents i les malalties relacionats amb el consum de tabac o de drogues o de begudes alcohòliques.
  • Els programes relacionats amb aquest àmbit pretenen millorar la salut del treballador i el seu entorn.