Què es una empresa promotora de salut?

empresasaludable

L'empresa promotora de salut és l’empresa que, a més de complir totes les mesures de seguretat i prevenció, permet que els treballadors conciliïn la vida laboral amb la familiar, promou horaris raonables, facilita un bon clima laboral i fomenta un estil de vida saludable, el respecte pel medi ambient, que té en compte la perspectiva de gènere en totes les seves actuacions i la participació en obres socials. És una empresa compromesa amb la comunitat i la sostenibilitat.

També preveu el treball en equip i la cooperació entre els empleats per aconseguir entre tots les fites establertes en la línia dels objectius de l'empresa. Vetllar per la salut i el benestar dels professionals que directament i indirectament es relacionen amb l'organització és un dels objectius del model d’empresa saludable. 

L'evolució cap a l'empresa promotora de salut s’ha de fer implicant tots els membres de l'organització des del començament, incloent-hi la direcció, els càrrecs intermedis i els treballadors, i fent-los participar en el projecte. És també el pas previ i necessari per avançar cap a un concepte de companyia socialment responsable. Les empreses poden aportar molt al benestar de les persones mitjançant els seus productes o serveis, però també a través de la relació amb els seus treballadors i amb les seves polítiques, la seva organització i la seva interacció amb l'entorn i la societat.

És una oportunitat innovadora per vetllar per la salut i el benestar dels treballadors i ajudar a construir un entorn laboral saludable. L’empresa serà més eficient i competitiva i el seu equip afrontarà amb més energia i salut els nous reptes i idees.