Empresa promotora de salut

Les persones adultes passen aproximadament un terç de la seva vida en l’entorn laboral. Aquest entorn és clau per a la promoció d’una vida saludable.

L’Agència de Salut Pública de Catalunya impulsa el projecte Empresa Promotora de Salut (EPS), amb l’objectiu de promocionar la salut en l’entorn de treball i contribuir a la millora de la salut de la població treballadora. Una empresa promotora de salut és aquella que, a més de complir amb totes les mesures de seguretat i de prevenció de riscos laborals, es preocupa pel benestar dels seus treballadors, que són el seu principal actiu, dona suport de manera activa a la política de promoció de la salut en l’entorn laboral i està compromesa amb la comunitat a la qual pertany i amb la sostenibilitat.

L’ASPCAT, amb l’objectiu de reconèixer i impulsar la feina de les empreses compromeses amb el projecte d’EPS ha creat un diploma d’adhesió. Aquesta adhesió s’aconsegueix mitjançant un procés d’autoavaluació basat en un qüestionari consensuat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per a ajudar les empreses, especialment la petita i mitjana empresa, l’ASPCAT, amb la col·laboració de PIMEC, ha elaborat una caixa d’eines, amb qüestionaris, programes, informació i propostes per facilitar el camí cap a l’empresa promotora de salut i afavorir la millora contínua.