Gent treballant amb un somriure

Què és aquest programa i quina n’és la finalitat?

L’Organització Mundial de la Salut defineix la salut mental positiva com un estat de benestar en el qual la persona és conscient de les seves capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida i pot treballar de manera positiva. La promoció de la salut mental entre el personal és una manera d’augmentar la productivitat i el rendiment dels treballadors a part d’aconseguir un entorn laboral saludable. 

L’estrès, l’ansietat o la depressió són alguns dels problemes relacionats amb la salut mental més comuns en les empreses, que poden perjudicar la qualitat de vida.  

Aquest programa té per objectiu promoure la salut mental positiva per tal de prevenir l’aparició d’aquest tipus de problemes i aconseguir un lloc de treball mentalment saludable. Les eines per fomentar el benestar i la creativitat dels treballadors dins l’àmbit laboral són una aposta segura per guanyar implicació i motivació. 

El programa consta de tres etapes. La primera es basa en el disseny i la planificació, que es pot realitzar en un període comprès entre les dues setmanes i un mes. La segona etapa conté les accions centrals del programa i té una durada d’entre 3 i 6 mesos. I per últim, l’avaluació i la continuïtat del programa, que es poden desenvolupar durant un any o el temps que l’empresa cregui convenient.