Introducció. Què és aquest programa i quina n'és la finalitat?

Petits canvis

L’àmbit laboral esdevé un entorn que ocupa un temps important de la vida diària i on es poden dur a terme alguns àpats.

El programa “Petits canvis per menjar millor” pretén millorar l’alimentació i promoure la salut i la qualitat de vida dels treballadors en l’entorn laboral.

Cada proposta, dotze petits canvis, està associada a la millora d’un hàbit alimentari o d’estil de vida i que es transmet a través d’un missatge senzill i concret ,acompanyat d’estratègies, eines i exemples per assolir el canvi.

Aquest programa pot ajudar a prevenir algunes malalties com el sobrepès o l’obesitat, les malalties cardiovasculars, la diabetis, la hipertensió arterial, alguns tipus de càncers, etc., i treballar al mateix temps en pro de la sostenibilitat, el medi ambient i la reducció del malbaratament d’aliments.

El programa consta de tres etapes. La primera es basa en el disseny i la planificació, i es pot realitzar en un període comprès entre dues setmanes i un mes. La segona etapa proposa les accions centrals del programa i pot durar entre 6 mesos i un any. Per últim, es proposa l’avaluació i la continuïtat del programa, que es pot desenvolupar en finalitzar el període de les accions proposades,  la durada pot ser  d’un any o el temps que l'empresa cregui convenient. 

Materials disponibles sobre Petits canvis per menjar millor

La guia

versió castellà

Un fullet desplegable

 castellà anglès francès altres

RECOMANACIONS PER A L’EMPRESA

És important que es creï un grup de treball amb els professionals de la salut i amb representació de la direcció i dels representants dels treballadors per als projectes de promoció de la salut en l’entorn laboral.

 • Cal disposar d’un espai habilitat perquè els treballadors puguin menjar a l’hora dels àpats.No es recomana que mengin a la mateixa taula de treball o davant de l’ordinador. Aquest espai ha d’estar com a mínim habilitat amb una taula, cadires, nevera, microones, i pica amb aigua i sabó, tovallons de paper i dispensador d’aigua potable.
 • A la sala destinada com a menjador laboral, s’hi pot habilitar un espai informatiu (tauler, pissarra, pantalla, etc.) en el qual es pugui fer difusió de la informació relativa al programa o programes de promoció de la salut.
 • Si l’empresa disposa d’Intranet, pot habilitar un espai virtual per fer difusió de les comunicacions i el material del programa, de manera que tots els empleats hi puguin accedir. En el cas de tenir xarxes socials, també es poden fer servir per fer difusió del programa. Les vies de comunicació virtual són necessàries, sobretot quan hi ha treball a distància o teletreball.
 • En cas que a l’empresa hi hagi una cantina, menjador laboral i/o màquines expenedores d’aliments i begudes, s’hi han de promoure les propostes saludables que s’estableixen en les recomanacions del programa. En el cas de tenir un servei de restauració col·lectiva, es recomana que promogui l’alimentació mediterrània i obtingui l’acreditació Amed.

 

RECOMANACIONS PER ALS TREBALLADORS I TREBALLADORES

 • Petits canvis per a la vida. S’aconsella que els petits canvis promoguts en l’entorn laboral transcendeixin també a l’entorn familiar i social dels treballadors, de manera que els bons hàbits alimentaris es trobin presents en tots els àmbits de la vida de les persones. Cada canvi en si mateix ja es pot considerar una aposta de salut i, per tant, la incorporació parcial o total dels canvis proposats suposen una millora en la promoció de la salut individual i de l’entorn.
 • Opcions per als àpats. El programa es pot seguir tant si es du carmanyola, en un menjador laboral, en un servei de restauració extern o si es treballa a distància. Fins i tot, quan en circumstàncies excepcionals fallen les opcions habituals, les màquines expenedores d’aliments i begudes poden resoldre una situació imprevista. El més important és que, independentment de l’opció per fer un àpat en l’entorn de la feina, s’incorporin els petits canvis en el dia a dia, procurant triar les opcions més saludables en qualsevol entorn.
 • Planificar el menú. En el cas de dur carmanyola, és important pensar amb antelació els plats a preparar cada dia i fer una planificació del menú per aconseguir una alimentació variada i saludable. Es pot planificar la compra setmanalment per als aliments frescos i quinzenalment o mensualment per als aliments de llarga conservació. També és important conèixer les característiques de conservació i escalfament dels aliments, per tal de que la seva ingesta i manipulació es faci de forma segura.
 • Tipus de carmanyola.  Cal que les carmanyoles siguin aptes per a ús alimentari. Si s’utilitzen per reescalfar aliments, s’ha de comprovar també que són aptes per a forn, microones, etc. Cal rentar-les cada dia amb aigua calenta i sabó. A casa, en la preparació de la carmanyola, és important seguir amb cura les quatre normes bàsiques per garantir la seguretat dels aliments: netejar, separar, coure i refredar. No s’han de deixar els aliments a temperatura ambient més de dues hores i cal refrigerar-los al més aviat possible dins de les carmanyoles.

 

MATERIAL DE SUPORT:

Abans d’iniciar el programa, és fonamental sensibilitzar tant els responsables de l’empresa com els treballadors sobre els beneficis de la promoció de la salut, posant l’accent en la importància d’una alimentació saludable i sostenible i un estil de vida actiu. 

 

La informació i la formació en aquesta etapa són cabdals per garantir la participació en el programa i el seu bon desenvolupament.

 

Aquesta etapa es pot realitzar en un període comprès entre dues setmanes i un mes.

 

Com s’ha de fer?

 

 • En l’etapa de disseny del programa, cal realitzar una bona planificació per poder fer una bona avaluació de cada fase o intervenció i recollir també un registre de participació.

 

 • S’ha de crear un grup de treball per promoure la promoció de la salut, on hi siguin representats tots els agents implicats, és important per dur a terme les accions amb el compromís i suport de la direcció de l’empresa.

 

 • Cal organitzar xerrades informatives per sensibilitzar sobre la importància de seguir bons hàbits alimentaris i explicar amb detall el programa “Petits canvis per menjar millor” que es proposa que es dugui a terme.

 

 • S’han de col·locar cartells informatius en els llocs més visibles de l’empresa que continguin informació i consells de 12 petits canvis al llarg de l’any. Pot ser interessant proposar 1 petit canvi cada mes, per tal d’assegurar-se el correcte assoliment del canvi proposat. S’aconsella que s’iniciï el programa els mesos de setembre o gener, èpoques on normalment s’estableixen nous i bons propòsits. Cada petit canvi, un cop s’estableix, es proposa que sigui mantingut en el temps. A continuació, es faciliten dos exemples de com distribuir i treballar aquestes propostes*

 

 • Un cop definida la distribució de la implementació de cada canvi, l’empresa ha de decidir quines estratègies adopta per assolir cada proposta. En el document de referència, guia Petits canvis per menjar millor, es faciliten tot un seguit d’eines, materials, idees, trucs i receptes que es poden utilitzar per fer-ho.

 

S’aconsella que es faci un test inicial d’hàbits d’alimentació saludable i/o d’activitat física, per exemple a la xerrada inicial o en alguna de les activitats inicials, o bé el test es pot lliurar per mitjans telemàtics. En acabar el programa, el test s’ha de tornar a fer, per tal de veure la progressió i els possibles aprenentatges. 

ALTRES MATERIAL DE SUPORT

En aquesta segona etapa, es desenvolupen les accions proposades per fomentar una alimentació saludable i sostenible mitjançant la implementació mensual dels “Petits canvis per menjar millor”. Cada missatge mensual ha d’anar acompanyat d’una sèrie d’accions i materials que ajudaran a assolir-lo.

És important conèixer prèviament els hàbits més habituals entre els treballadors per poder portar a terme el programa.

La participació dels treballadors en la planificació dels programes de promoció de la salut és molt important. Dels treballadors també depenen la priorització, l’èxit i la continuïtat de les accions.

Les accions també han d’estar adaptades a les possibilitats de l’empresa i han de ser mesurables per poder ser avaluades.

Aquesta segona etapa pot durar entre 6 mesos i 1 any.

 

Com s’ha de fer?

 

 • Cal informar i comunicar als treballadors els recursos dels quals disposa l’empresa per poder fer els àpats.
 • S’han d’organitzar xerrades i tallers per als treballadors.
 • S’han de col·locar cartells informatius en llocs clau, menjador laboral, espais de lleure, que continguin la informació sobre els petits canvis.
  • A la Intranet, cal crear un espai virtual per als programes de promoció de la salut, amb comunicacions i materials, i també un espai virtual interactiu, on els treballadors puguin fer aportacions sobre l’evolució dels programes, preguntes o informacions addicionals de salut.
  • A través del correu electrònic corporatiu també es pot informar els treballadors sobre els petits canvis a dur a terme cada mes, consells de salut, receptes, etc.
  • S’han d’utilitzar les xarxes socials (Instagram, Twitter, Facebook, etc.), o bé cal dissenyar un blog específic per al programa.

 

Accions proposades per al programa “Petits canvis per menjar millor”

 

 • Garantir un entorn alimentari saludable i sostenible en la mateixa empresa. I que les màquines expenedores, la cantina i el menjador laboral ofereixin opcions saludables
 • Garantir una oferta d’aliments i begudes saludables i sostenibles quan l’empresa prepari o ofereixi un àpat, ja sigui de treball o relacionat amb l’oci (celebracions d’empresa).
 • Obrir un espai virtual a la Intranet de l’empresa, o fins i tot a les xarxes socials, on els participants del programa puguin interaccionar, publicar-hi receptes, fotografies, informació i experiències o s’hi fomenti el diàleg sobre el tema.
 • Facilitar accés a aigua gratuïta per a tothom.
 • Durant els àpats, posar a l’abast gerres d’aigua a sobre de les taules per minimitzar l’ús de les ampolles i envasos de plàstic.
 • Fomentar l’ús de les cantimplores individuals i/o que l’empresa en faciliti l’ús per als participants del programa.
 • Proposar un dinar al mes en què tothom porti plats elaborats amb receptes saludables relacionades amb l’aliment corresponent a algun dels petits canvis, com per exemple receptes de llegums o d’hortalisses. També es poden organitzar tasts, concursos culinaris o tallers de cuina amb receptes saludables i sostenibles, estacionals i amb baix pressupost.
 • Elaborar i editar un receptari comunitari basat en les propostes de receptes compartides entre els participants del programa.
 • Recollir i editar un document amb les PMF (preguntes més freqüents) que s’hagin generat al llarg del programa.
 • Oferir aliments gratuïts, com per exemple fruita natural o fruita seca (evitar les fregides i salades), durant el mes concret del petit canvi proposat.
 • Oferir gratuïtament infusions, i així evitar l’excessiu consum de cafè o begudes ensucrades.
 • Oferir oli d’oliva verge de proximitat al menjador per amanir els àpats. En la mesura que sigui possible, cal evitar els envasos de dosi única i reduir la utilització d’ampolles de plàstic.
 • Fomentar el consum d’aliments de temporada i proximitat, i penjar calendaris d’aliments de temporada i informar sobre els mercats de la zona, productors i cooperatives de consumidors, etc.
 • Disposar de plats, gots i coberts al menjador per evitar la utilització d’estris d’un sol ús i fomentar la utilització d’envasos reutilitzables.
 • Facilitar i informar sobre un correcte reciclatge dels envasos, i tenir a l’abast diversos contenidors que permetin la separació dels plàstics, paper, vidre i matèria orgànica.
 • Organitzar propostes de lleure actiu, com excursions a peu o en bicicleta, classes d’estiraments, d’aeròbic, pilates, de ball, etc., o proposar reptes d’activitat física per als treballadors, com per exemple fer entre 8.000 i 10.000 passes al dia . També es pot crear un espai digital (Intranet, blog, Instagram, etc.) per a la descripció de sortides de cap de setmana (senderisme, visites culturals a peu o en transport públic, cicloturisme, senderisme amb infants, etc.).
 • Promoure activitats per trencar amb el sedentarisme dins l’empresa, penjant cartells sobre la conveniència de moure’s com a mínim cada 2 h i fer uns estiraments, desplaçar-se pujant les escales en lloc d’utilitzar l’ascensor, o fer propostes per incrementar la mobilitat que cada empresa consideri en funció de les característiques del lloc de treball.
 • Facilitar espais com ara canviadors i dutxes, sala d’estiraments, etc., per tal de promoure l’activitat física i esportiva abans o després de la jornada laboral.

 

MATERIALS DEL PROGRAMA:

 

MATERIALS DE SUPORT DE LES ACCIONS:

Aquesta tercera etapa consisteix a consolidar i integrar les accions i activitats del programa que han tingut més èxit. És important mesurar l’efecte de les activitats sobre els treballadors, avaluar-ho, per poder establir millores en el programa.

Com s’ha de fer?

 • Un cop finalitzat el programa, cal l’avaluació de les accions i un recompte del grau de participació i adhesió al programa.
 • Al final del programa, és recomanable que es faci una sessió conjunta de presentació dels resultats.
 • Cal avaluar el grau de satisfacció i els petits canvis assolits mitjançant una enquesta de l’opinió expressada pels participants en el programa.***

 

MATERIAL DE SUPORT:

 

  

Com es pot donar continuïtat a la intervenció?

 • Continuant sensibilitzant i informant sobre els beneficis d’una alimentació saludable a l’entorn laboral.
 • Mantenint les activitats que han tingut més acceptació i bons resultats.
 • Designant un o diversos treballadors motivats perquè continuïn dinamitzant les accions i en facin el seguiment.
 • Avaluant els resultats de les accions posades en marxa per introduir propostes futures de millora.
 • Donant continuïtat i permanència i les condicions adequades als espais designats per poder fer els àpats a la feina.
 • Garantint la sostenibilitat i l’acceptació de les accions iniciades.
 • Detectant i potenciant propostes i suggeriments que sorgeixin en aquest procés.

 

Tots els materials del programa “Petits canvis per menjar millor” (guia, cartells, fullets, infografies, bàners, etc.) estan dissenyats per poder-se adaptar a la imatge corporativa de l’empresa.

Podeu sol·licitar el material a: promocio.salut@gencat.cat