Què és aquest programa i quina n'és la finalitat?

El ritme de vida actual, l’estrès laboral i el sedentarisme en els llocs de treball provoca que molts dels treballadors estiguin massa hores asseguts. Aquest és un dels principals factors de risc que influeix directament en l’increment de pes. Cal tenir molt en compte que el sobrepès i l’obesitat són un dels principals problemes de salut que afecten els països desenvolupats.

Millorar els hàbits alimentaris i incentivar programes per aconseguir un pes adequat entre els treballadors pot ajudar a  prevenir moltes malalties relacionades amb l’excés de pes i l’obesitat. La clau per resoldre aquest problema es troba en la promoció de l’activitat física en l’entorn laboral conscienciant sobre els beneficis que suposa practicar-ne i en la potenciació de l’alimentació saludable i la dieta mediterrània. Aquestes accions poden tenir un efecte positiu en la productivitat de l’empresa i el benestar dels treballadors, i contribueixen a la reducció de l’absentisme i també a la satisfacció i actitud positiva dels treballadors.

El programa pretén millorar l’estat de salut dels treballadors, prevenir-ne el sobrepès i l’obesitat, els problemes de salut derivats del sedentarisme, i millorar la qualitat de vida dels treballadors en l’entorn laboral.

El programa consta de tres etapes. La primera es basa en el disseny i la planificació, i es pot realitzar en un període comprès entre les dues setmanes i un mes. La segona etapa conté les accions centrals del programa i té una durada d’entre 3 i 6 mesos. I per últim, l’avaluació i la continuïtat del programa, que es poden desenvolupar durant un any o el temps que l’empresa cregui convenient.