Programa "Músculs sense estrès"

musculs sense estres

Què és aquest programa i quina n’és la finalitat?

Les afeccions musculars conformen un dels grups de malalties laborals més importants que afecten els treballadors a causa del desenvolupament de les seves activitats, sobretot en les tasques que suposen una càrrega física important, però també en les que impliquen inactivitat muscular. 

Els trastorns musculoesquelètics derivats del treball es poden localitzar en qualsevol part del cos i inclouen un gran nombre d’alteracions de músculs, tendons i articulacions, i les zones més afectades són el coll, l’esquena, les espatlles, els colzes i els canells. Els símptomes poden anar des de molèsties lleus i puntuals fins a lesions irreversibles.

També és important la manera de dur a terme la manipulació manual de càrregues, manipulació que està present en molts sectors com l’agrari, el sanitari, la construcció i fins i tot  el petit comerç. Si les tasques de manipulació no es realitzen correctament o es fan en condicions inadequades, els treballadors poden patir fatiga física i també lesions que solen tenir una curació llarga i difícil, i això comporta grans costos econòmics i humans. 

Aquest programa pretén millorar la musculatura corporal mitjançant la tonificació, la relaxació i els estiraments musculars. Prevenir els riscos de patir trastorns musculoesquelètics a l’entorn laboral i donar a conèixer tècniques posturals correctes que contribueixen a disminuir les lesions que es poden produir.

El programa consta de tres etapes. La primera es basa en el disseny i la planificació, i es pot realitzar en un període comprès entre les dues setmanes i un mes. La segona etapa conté les accions centrals del programa i té una durada d’entre 3 i 6 mesos. I per últim, l’avaluació i la continuïtat del programa, que es poden desenvolupar durant un any o el temps que l’empresa cregui convenient.

 

 

 • S’ha d’adoptar una postura correcta a l’oficina

A l’oficina, és important mantenir els canells, les espatlles i els braços relaxats en la posició més còmoda possible. Col·loqueu tot el que necessiteu per treballar de manera organitzada sobre la taula, segons la freqüència d’ús. Realitzeu pauses breus i intenteu no arribar a la fatiga en la tasca que es realitzi.

 • Cal anar en compte amb la manipulació de càrregues i els moviments repetitius

Si és possible, s’ha d'empènyer la càrrega en comptes d’aixecar-la. Si la càrrega està a una alçada per sota dels genolls, el procediment adequat per aixecar-la és ajupir-se doblegant les cames. Utilitzeu mitjans mecànics sempre que estiguin disponibles. També cal disminuir o evitar els moviments repetitius que comporten algunes tasques productives per les lesions musculotendinoses que poden provocar. Cal millorar la tecnologia per evitar-les i, en cas de fer-les, se n’ha de limitar el temps d’exposició.

 • S’han de fer servir motxilles apropiades per al transport de càrregues

A l’hora d’escollir una motxilla, cal assegurar-se que s’adapti al cos perquè el pes que es carregui quedi distribuït de manera uniforme entre l’esquena i les espatlles. Les corretges han de quedar tibants per tal que no es balancegin ni donin cops a l’esquena amb cada moviment.

 • Cal exercitar els músculs

La tonificació i els estiraments són imprescindibles per aconseguir disminuir tensió en les zones musculoesquelètiques que resulten més perjudicades. Les postures incorrectes a la feina i les tensions diàries provoquen que els músculs es vagin escurçant, es perdi mobilitat i apareguin dolors articulars.

 • S’ha de tenir una bona organització i coneixement de les tasques a fer

Per evitar lesions és important tenir en compte també els aspectes psicosocials relacionats amb les tasques que s’han de dur a terme. Una bona organització i coneixement de la feina que prevegi factors com el contingut, el ritme de treball, el tipus de pauses i la rotació de tasques contribueix a prevenir els riscos relacionats amb l'aparició de malalties musculoesquelètiques.

 

Abans d’iniciar el programa "Músculs sense estrès" és important sensibilitzar tant els treballadors com els responsables de l’empresa dels beneficis de la promoció de la salut musculoesquelètica i quines activitats es proposen.

També cal recordar que els treballadors han d’estar protegits en el lloc de treball davant dels riscos que produeixen aquests trastorns de salut i, per tant, és necessari identificar-los i avaluar-los i implementar les mesures preventives adequades. La informació i la formació en aquesta etapa són cabdals tant per sensibilitzar com per garantir la participació de tothom i el bon desenvolupament del programa.

La participació dels treballadors en la planificació dels programes de promoció de la salut és molt important. D’ells també depenen la priorització, l’èxit i la continuïtat de les accions.

Com s’ha de fer? 

 • Organitzar xerrades informatives sobre com prevenir o millorar les alteracions musculars produïdes a l’entorn laboral.
 • Col·locar cartells en els llocs més visibles de l’empresa que continguin consells sobre una higiene postural correcta, propostes d’estiraments a la taula de treball, piràmide de l’activitat física. Es poden utilitzar també el correu electrònic o la intranet de l’empresa per difondre els consells de salut.

 

MATERIAL DE SUPORT: 

En aquesta segona etapa es desenvolupen accions específiques per fomentar una bona salut musculoesquelètica. És important conèixer prèviament els hàbits incorrectes més habituals entre els treballadors i poder portar a terme el programa tenint en compte les tasques que desenvolupen en els seus llocs de treball. Les accions han de ser adaptades a les possibilitats de l’empresa i mesurables per poder ser avaluades.

Com s’ha de fer?

 • Difondre els vídeos que donin consells sobre exercicis específics per practicar a casa o en el lloc de treball, o habilitar a la mateixa empresa un espai on poder posar en pràctica els consells.
 • Recomanar als treballadors que cada hora i mitja s’aixequin de la cadira i caminin, si fan feines més sedentàries.
 • Oferir formació, com ara tallers específics amb exercicis pràctics d’estiraments i tonificació, si l’empresa disposa dels recursos necessaris. Les activitats participatives, com proposar o facilitar unir-se a un esport d’equip (futbol, sortir a córrer, excursions), o participar en una classe de gimnàstica amb els companys, són algunes de les propostes o accions a tenir en compte.
 • Promoure els desplaçaments actius (caminar, ús de la bicicleta, etc.) entre els treballadors al lloc de treball.
 • Fomentar l’ús de les escales. És una manera fàcil de potenciar la salut a la feina, que no necessita cap inversió en equipaments especials.
 • Identificar els actius en salut relacionats amb l’activitat física més propers a l’entorn laboral, com per exemple informar els treballadors dels centres esportius on s’imparteixen activitats, tallers específics o sobre les rutes saludables.
 • Considerar l’opció de subvencionar la inscripció a una instal·lació esportiva propera.
 • Oferir l’assessorament de professionals experts per resoldre consultes i tractar problemàtiques de manera més personalitzada. 

 

MATERIAL DE SUPORT: 

 

Aquesta tercera etapa consisteix a consolidar i integrar les activitats del programa "Músculs sense estrès" en les activitats quotidianes de l’empresa. És important mesurar l’impacte de les activitats sobre els treballadors per poder introduir millores en el programa.

 Com s’ha de fer?

 • Seguir sensibilitzant i informant sobre els beneficis d’una bona salut musculoesquelètica.
 • Mantenir les activitats que han tingut més acceptació i bons resultats. És important comptar amb un treballador que sigui el dinamitzador d’aquesta etapa.
 • Avaluar els resultats de les accions posades en marxa per introduir futures propostes de millora.