programa moute

Què és el programa i quina n'és la finalitat?

El programa pretén sensibilitzar l’empresa i els treballadors sobre els beneficis d’un estil de vida actiu i ofereix eines i materials per reforçar un entorn laboral més actiu. 

Promoure l'activitat física el lloc de treball és molt beneficiós tant per a la salut dels treballadors com per a l’empresa. L’activitat física ajuda a prevenir l’obesitat, les malalties cròniques (la diabetis, alguns càncers i les malalties cardiovasculars), etc. La sensació de benestar que genera l’activitat física pot ajudar davant dels reptes i les situacions laborals diàries. Realitzar activitat física moderada 30 minuts al dia (caminar a bon pas, anar en bicicleta, pujar escales, etc.) pot reduir els accidents laborals i també l’absentisme. Té efectes positius sobre l’estrès, la fatiga, la irritabilitat, l’ansietat, l’angoixa i la depressió. Portar a terme un programa d’activitat física a l’empresa és, per tant, una molt bona inversió.

La millora de la condició física, amb la implantació de programes d’exercici dins l’àmbit laboral, disminueix el dolor causat pels trastorns musculoesquelètics, fa que baixin els nivells d'estrès i que augmentin la recuperació de la salut, el benestar i la motivació dels treballadors, així com la seva predisposició al treball en equip i a les relacions socials.

El programa consta de tres etapes. La primera es basa en el disseny i la planificació, que es pot realitzar en un període comprès entre les dues setmanes i un mes. La segona etapa conté les accions centrals del programa i té una durada d’entre 3 i 6 mesos. I per últim, l’avaluació i la continuïtat del programa, que es poden desenvolupar durant un any o el temps que l’empresa cregui convenient.

 

Més informació: 

 • Cal moure’s més de 30 minuts al dia

Es recomana fer 30 minuts d’activitat física d’intensitat moderada durant 5 o més dies a la setmana, fet que suposa una despesa calòrica mínima de 150 kcal diàries o de 1.000 kcal setmanal.

 • Cal pujar escales

Pujar escales és una manera molt saludable de ser actiu. El més senzill és incorporar aquesta rutina en el dia a dia: a la feina, al metro, a casa... Ajuda a augmentar la capacitat aeròbica, enforteix els músculs i ossos, i redueix el risc de patir malalties cardiovasculars.

 • Cal fixar-se objectius realistes i fer activitat física regularment

S’han d’establir objectius assolibles i fàcils de realitzar. Cal recordar que determinats objectius s’assoleixen a llarg termini i que sempre cal començar l’exercici a molt baixa intensitat i anar incrementant progressivament el temps i la intensitat.

 • Cal fer l’activitat física en grup

L’activitat física en grup és més divertida, evita els abandonaments i fomenta les relacions entre companys. Alhora, cal tenir en compte que quan es fa exercici físic s’ha de ser prudent, procurar estar ben hidratat i evitar les hores de més calor del dia. 

 

Abans d’iniciar el programa “Mou-te” és important sensibilitzar tant els treballadors com els responsables de l’empresa sobre els beneficis de ser físicament actius mitjançant el reforçament d’una actitud positiva envers la pràctica d’activitat física en l’entorn laboral.

La informació i la formació en aquesta etapa són cabdals tant per sensibilitzar com per garantir la participació i el bon desenvolupament del programa.

La participació del treballador en la planificació dels programes de promoció de la salut és molt important, ja que d’aquest en depenen l’adhesió, l’èxit i la continuïtat de les accions.

 Com s’ha de fer? 

 • S’han d’informar els treballadors sobre els efectes beneficiosos d’un estil de vida actiu, mitjançant una reunió informal o l’enviament d’un correu electrònic amb missatges motivadors i enllaços de webs on els treballadors puguin informar-se sobre quin tipus d’activitat física o d’exercicis els pot beneficiar més. La informació també es pot difondre mitjançant la intranet de l’empresa, si se’n disposa.
 • Cal organitzar xerrades informatives sobre els beneficis de l’activitat física.
 • Es poden col·locar cartells en els llocs més visibles de l’empresa amb consells sobre la pràctica de l’activitat física i trucs per ser més actius a la feina.
 • Es pot fer difusió de l'apartat Promoció de l’activitat física saludable, eina on es poden trobar recursos com un test que valora el grau d’activitat física o un cercador de rutes saludables (n’hi ha unes 800 per tot Catalunya).
 • Es pot crear un equip de futbol i organitzar partits.

Es pot proposar fer a peu dret algunes de les activitats laborals:

 • Parlar per telèfon, classificar documents, fer fotocòpies o esperar una trucada.
 • Utilitzar menys el telèfon i anar a veure els companys de feina per parlar-hi.
 • Caminar durant l’estona de descans: a mig matí o a l'hora de dinar.
 • Substituir les pauses del cafè per pauses actives.
 • No estar més de dues hores asseguts. Canviar de posició i anar a estirar les cames.
 • Incentivar reunions de treball actives: a peu dret o caminant.
 • Es pot proposar fer estiraments a la taula de treball per tal d’adoptar una bona postura ergonòmica.
 • De tant en tant fer rodar les espatlles i estirar el coll.
 • Contraure els músculs de l'esquena i de l'abdomen mentre s’estigui assegut a l'oficina o en el transport públic.

MATERIAL DE SUPORT: 

En aquesta segona etapa es desenvolupen accions específiques per fomentar l’activitat física i reduir el sedentarisme. És important conèixer prèviament els hàbits més habituals dels treballadors i poder portar a terme un programa tenint en compte les tasques que desenvolupen en el seu lloc de treball. Les accions haurien de ser adaptades a les possibilitats de l’empresa i mesurables per poder ser avaluades.

 Com s’ha de fer?

 • Promoure l’ús de les escales és un exercici molt complert, no té cost ni requereix un equipament especial.
 • Evitar el sedentarisme fent pauses actives: es recomana fer una pausa activa cada dues hores (fer estiraments, algun exercici de respiració o simplement posar-se dempeus).
 • Proposar als treballadors formar part d’un equip de running o d’algun esport d’equip per fomentar l’activitat física entre els treballadors i al mateix temps crear un bon clima laboral i un sentiment de pertinença i d’identificació corporativa.
 • Organitzar esdeveniments actius externs a la feina que motivin els treballadors a participar-hi: excursions a l’aire lliure, rutes de senderisme, partits de futbol o bàsquet, etc.

 

Aquesta tercera etapa consisteix a consolidar i integrar les activitats del programa "Mou-te" en el dia a dia de l’empresa. És important mesurar l’impacte de les activitats sobre els treballadors per poder introduir millores en el programa.

Com s’ha de fer?

 • S’ha de seguir sensibilitzant i informant sobre la importància d’evitar el sedentarisme i sobre els beneficis de la pràctica de 30 minuts d’activitat física diària, pràctica recomanada per l'OMS.
 • Cal continuar fomentant l’ús de les escales com a hàbit saludable que contribueix a sumar els 30 minuts diaris d’activitat física recomanada.
 • Cal habilitar espais i recursos necessaris que permetin la pràctica d’activitat física durant les pauses i proporcionar material (estoretes, pilotes, gomes elàstiques, etc.).
 • Cal informar els treballadors sobre les instal·lacions esportives properes a l’empresa. Segons els recursos, també es pot considerar l’opció de subvencionar la inscripció en una d’aquestes instal·lacions esportives.
 • S’han de mantenir les activitats que han tingut més acceptació i bons resultats. En aquesta etapa és important comptar amb el suport d’un treballador que faci de dinamitzador.
 • Cal avaluar els resultats de les accions posades en marxa per introduir propostes futures de millora.