Què és el programa i quina n'és la finalitat?

Una de les patologies laborals més freqüents a l’entorn de treball i que produeix més absentisme és el mal d’esquena. El 80% de la població ha patit en alguna ocasió un episodi de dolor en aquesta zona. Els principals factors de risc que hi tenen a veure són els sobreesforços, una higiene postural incorrecta, esforços inapropiats, postures físiques o tasques de manipulació de càrregues inadequades i moviments repetitius que, conjuntament amb la falta de pràctica d’activitat física i el sedentarisme, poden contribuir a agreujar aquestes patologies.

La incorporació de la pràctica d'activitat física regular en la vida diària pot ajudar a prevenir i millorar els trastorns musculoesquelètics, com ara la cervicàlgia i la lumbàlgia. El programa "Esquena sana" contribueix a prevenir aquest tipus de trastorns i a conscienciar els treballadors que una higiene postural correcta millora les patologies musculoarticulars.

La higiene postural correcta consisteix a aprendre a adoptar les postures i a realitzar moviments o esforços de manera que la càrrega per a la columna sigui la menor possible.

El programa consta de tres etapes. La primera es basa en el disseny i la planificació, que es pot realitzar en un període comprès entre les dues setmanes i un mes. La segona etapa conté les accions centrals del programa i té una durada d’entre 3 i 6 mesos. I finalment, l’avaluació i la continuïtat del programa, que es poden desenvolupar durant un any o el temps que l’empresa cregui convenient.

 

Més informació: 

Vídeo sobre bones pràctiques per evitar trastorns musculoesquelètics a la feina

Cartell de pauses actives a la feina

Educació postural

 • Cal adoptar una postura ergonòmica

Si es treballa assegut, cal mantenir la postura del 4: els peus han de tocar a terra, els genolls han d’estar en un angle de 90 graus i l’esquena ha de tocar el respatller del seient. Si passeu moltes hores davant l’ordinador, cal tenir en compte que la pantalla ha d’estar situada davant de la cara a una distància mínima de 40 cm. El teclat ha d’estar situat de manera que les espatlles estiguin relaxades i els colzes formin un angle de 90 graus.

PDF ergonomia a la feina del Ministeri d'Ocupació i seguretat social

 

 • S’ha de vigilar com es manipulen les càrregues

Si es manipulen càrregues, és important utilitzar mitjans auxiliars o bé limitar el pes i el volum de les càrregues manipulades en les postures de força. Una postura correcta és flexionar les cames, posar l’esquena recta i evitar les torsions de tronc.

 • S’ha de procurar dormir saludablement

Es recomana dormir de costat o de panxa enlaire. S’ha d’evitar dormir de bocaterrosa. Cal utilitzar un coixí de mida adequada per al coll perquè la columna estigui recta. Per a la salut de l’esquena també és important tenir en compte el matalàs, és a dir, que estigui en bones condicions, i és imprescindible que s’adapti a les necessitats de cadascú.

 • Cal fer pauses actives a la feina

Passar 8 o 10 hores al dia asseguts té efectes nocius per a la salut independentment de l’activitat física que puguin realitzar habitualment les persones. Si la feina és sedentària, cal trencar els temps d’estar assegut, i per a això es recomana aixecar-se de la cadira, caminar i fer estiraments com a mínim cada dues hores.

Cartell de pauses actives a la feina

 

 

Abans d’iniciar el programa "Esquena sana" és important sensibilitzar tant els treballadors com els responsables de l’empresa dels beneficis d’una higiene postural correcta i de quines activitats s’hi proposen.

També cal recordar que els treballadors han d’estar protegits en el lloc de treball davant dels riscos que produeixen aquests trastorns de salut, i que per tant, és necessari identificar-los i avaluar-los i també implementar les mesures preventives adequades. La informació i la formació en aquesta etapa són cabdals tant per sensibilitzar com per garantir la participació en el programa i el seu bon desenvolupament.

La participació dels treballadors en la planificació dels programes de promoció de la salut és molt important. D’ells també depenen la priorització, l’èxit i la continuïtat de les accions.

 Com s’ha de fer?

 • S’ha de realitzar una campanya informativa sobre la importància de mantenir una postura correcta i una activitat física adequada a través de cartells, fulletons, etc.
 • Es pot enviar per correu electrònic o es pot repartir en suport paper una guia amb consells pràctics per al dia a dia amb l’objectiu de mantenir una esquena sana.

MATERIAL DE SUPORT: 

En aquesta segona etapa es desenvolupen accions específiques per fomentar una bona higiene postural. És important conèixer prèviament els hàbits incorrectes més habituals entre els treballadors i poder portar a terme un programa d’esquena sana tenint en compte les tasques que desenvolupa el personal en el seu lloc de treball. Les accions han de ser adaptades a les possibilitats de l’empresa i mesurables perquè puguin ser avaluades.

Com s’ha de fer?

Cal desenvolupar les accions que s’indiquen tot seguit.

S’ha d’oferir informació i formació als treballadors sobre el programa "Esquena sana" de la manera següent:

 • Difondre vídeos que donin consells sobre exercicis específics per enfortir l’esquena a casa i en el lloc de treball, i habilitar a l’empresa mateixa un espai on poder posar en pràctica els consells. 
 • Recomanar als treballadors que, com a mínim cada dues hores, s’aixequin de la cadira i caminin o bé que moguin les cames durant les tasques si aquestes són més sedentàries.
 • Oferir tallers sobre higiene i reeducació postural amb exercicis pràctics d’estiraments, si l’empresa disposa dels recursos necessaris per dur-ho a terme.
 • Promoure els desplaçaments actius entre els treballadors cap al lloc de treball, com ara caminar o utilitzar la bicicleta.
 • Fomentar l’ús de les escales. És una manera fàcil de potenciar la salut a la feina, i que no necessita cap inversió en equipaments especials.
 • Identificar els actius en salut relacionats amb l’activitat física més propers a l’entorn laboral, com per exemple informar els treballadors dels centres esportius on s’imparteixen activitats i tallers específics o sobre les rutes saludables.
 • Considerar l’opció de subvencionar la inscripció a una instal·lació esportiva propera.
 • Oferir l’assessorament de professionals experts per resoldre consultes i tractar problemàtiques concretes de manera més personalitzada.

 

Què és important recordar?

Feines d’oficines i d’administració:

 • Les taules que s’utilitzin per realitzar tasques davant d’una pantalla d’ordinador han d’estar situades al nivell dels colzes, considerant com a referència el cas de les persones més altes, atès que la resta poden regular el seient.
 • La cadira ha de ser regulable i amb un respatller que permeti una lleu inclinació. El suport per als braços està indicat per als treballs que no necessitin una gran llibertat de moviments.
 • En el cas que la taula sigui fixa i qui l’ocupa, a causa de la seva estatura, no pugui recolzar els peus a terra, és recomanable utilitzar un suport per als peus.

Tasques de manipulació de càrregues:

 • S'han de proporcionar a tots els treballadors tots els mitjans mecànics possibles per transportar càrregues.
 • Cal facilitar informació als treballadors sobre la manipulació correcta de càrregues per evitar lesions.

Feines relacionades amb la conducció de vehicles:

Els taxistes, camioners i conductors d’autobusos passen la major part de la seva jornada laboral asseguts, i això pot acabar per desencadenar dolors d’esquena, molèsties diverses i, sobretot, lumbàlgies. És per això que és important incidir en el fet que és fonamental asseure’s correctament al volant.

Recomanacions per a la conducció de vehicles:

 • S’ha d’informar els treballadors sobre la postura adequada a l’hora de conduir.
 • Cal emprar el temps necessari per col·locar el seient del cotxe de manera que resulti còmode. Si el cotxe té tres portes, s’ha entrar de manera habitual per la porta del copilot per ocupar el seient de darrera. D’aquesta manera, s’evita haver de regular cada vegada el seient del conductor per asseure-s’hi.
 • El seient del conductor ha de tenir una inclinació cap enrere d’entre 15 i 25 graus, i ha d’estar col·locat bastant a prop dels pedals perquè la flexió de les cames respecte a les cuixes sigui de 135 graus.
 • La distància entre el terra i el seient del conductor ha de ser aproximadament d’uns 30 centímetres.
 • Si el volant és ajustable, la posició escollida ha d’assegurar la relaxació de les espatlles i els músculs de l’esquena.
 • El reposacaps és important col·locar-lo bé: les orelles han de quedar just al centre.
 • Els canells han de coincidir amb el volant, s’ha d’agafar el volant amb les dues mans, i cal evitar mantenir durant un temps prolongat el colze descansant a la porta.
 • Cal ajustar-se el cinturó de seguretat abans de posar-se en moviment, independentment del recorregut que es realitzi. La part superior de la cinta ha de recolzar-se sobre la clavícula i el pit, i s’ha de tensar a la pelvis.
 • S’ha de recomanar els treballadors que beguin líquids i que descansin cada dues hores i, també, que estirin les cames, els braços i el coll.

 

Més informació per a tasques de conducció de vehicles:

 

Altres materials de suport:

 

Aquesta tercera etapa consisteix a consolidar i integrar les activitats del programa "Esquena sana" en les activitats quotidianes de l’empresa. És important mesurar l’impacte de les activitats del programa sobre els treballadors per poder introduir millores.

Com s’ha de fer?

 • Cal seguir sensibilitzant i informant sobre els beneficis d’una bona higiene postural.
 • Cal mantenir les activitats que han tingut més acceptació i bons resultats. S’han d’avaluar els resultats de les accions posades en marxa per introduir possibles millores al programa.