Primers auxilis i intoxicacions a l'estiu

Una persona posa una tireta al genoll d'una altra

A l’estiu acostumem a disposar de més temps de lleure. Gaudir del sol, anar a la platja o a la piscina o fer una excursió al camp són activitats agradables, però comporten riscos que, si no es prevenen, poden arribar a tenir conseqüències greus.  

Davant d’insolacions, deshidratacions, cremades, traumatismes o intoxicacions cal que tingueu coneixements de primers auxilis per poder actuar amb rapidesa i eficàcia. Suposen l’atenció més immediata abans de la intervenció dels professionals sanitaris. 

El primer que heu de fer davant de qualsevol situació d’emergència és avaluar sense mitjans tècnics la gravetat de la persona afectada. El procediment consisteix a valorar la via aèria, comprovar la respiració i veure si hi ha una correcta circulació sanguínia. A partir d’aquí, el protocol d’actuació és diferent en funció de la situació a què us enfronteu.
 

Data d'actualització:  15.06.2021