L'índex de massa corporal (IMC) és un índex del pes corporal en relació amb l'alçada. S'obté a partir del pes en quilos i l'alçada en metres al quadrat. És un indicador que serveix per avaluar el risc associat a l'excés de pes o a l'infrapès.

Calculeu el vostre IMC

Pes Kg Alçada en cm IMC

Cal tenir molt en compte que:

 • El manteniment d'un pes estable és un signe de salut. Les variacions, cal que les indiquin i les controlin professionals de la salut.
 • Els límits dins la categoria de pes normal (normopès: IMC entre 18,5-25) constitueixen els valors considerats acceptables.
 • Cal vigilar les disminucions de pes que poden ser potencialment perilloses en determinats grups d'edat, sobretot entre adolescents i joves, i han de ser avaluades per un professional sanitari.
 • L'IMC informa parcialment del risc de tenir determinades malalties perquè també cal considerar la distribució del greix corporal, és a dir, en quines parts del cos s'acumula. En aquest sentit, si el greix es disposa al voltant de l'abdomen, la mesura del perímetre abdominal o perímetre de la cintura és un factor molt important que cal considerar. Aquesta mesura permet complementar el valor obtingut amb l'IMC i determinar amb més precisió el risc per a la salut derivat d'un excés de pes.
 • L'IMC només és aplicable directament a persones adultes. Per a edats inferiors als divuit anys cal consultar taules específiques adaptades a les variacions corporals que es produeixen durant el creixement.
 • L'IMC és una constant biològica i, per tant, mantenir-se per fora d'aquest paràmetre pot ser indicatiu de mala salut o malaltia. Per això es pot dir, en general, que:
  • Les persones amb un IMC més baix de 18,5 estan en un pes inferior des del punt de vista de la salut. Cal fer una valoració individual per veure si aquest pes pot ser causat per algun trastorn o malaltia. Les causes de l'infrapès poden ser molt variades i cal establir-les amb exactitud a partir d'una acurada valoració de cada cas.
  • Les persones amb un IMC entre 18,5 i 25, tot i que es mouen dins els límits de la normalitat, també han de seguir un estil de vida saludable quant a l'alimentació i l'activitat física per mantenir el pes adequat. Amb tot, tan important és el valor aïllat de l'IMC com la seva evolució o els canvis en el temps, sobretot quan aquests canvis es produeixen en períodes de curta durada.
  • Les persones amb un IMC superior a 25 haurien de perdre pes. El risc de malaltia augmenta quan l'excés de pes s'associa amb més factors de risc com l'increment de la pressió arterial, el colesterol dolent, la disminució del colesterol bo, l'augment de triglicèrids sanguinis i el sedentarisme.
 • L'IMC està molt allunyat del concepte de pes ideal, que estableix un pes concret per a una edat determinada prioritzant els criteris imposats per la moda per damunt de les qüestions relatives a la salut i un bon estat nutricional.


Per prevenir i tractar el sobrepès és fonamental adoptar un estil de vida actiu i saludable.

Data d'actualització:  23.03.2017