Prevenció i detecció de malalties

La salut no només depèn de disposar de bons hospitals, proves mèdiques i tractaments. Tenir un estil de vida saludable també és un element decisiu per al benestar de les persones i és a les nostres mans. El Sistema de Salut de Catalunya  treballa tant per fomentar bons hàbits, com ara mantenir una alimentació equilibrada o fer activitat física regular o seguir les pautes de vacunació, com per abandonar-ne d'altres que són perjudicials, com el consum de tabac, alcohol o altres drogues.

La prevenció de malalties i lesions és, sens dubte, fonamental per mantenir un bon estat de salut. Petites accions, com ara rentar-se les mans i les dents sovint, respectar les recomanacions de seguretat en els desplaçaments o en fer esport, i gaudir d'una sexualitat responsable comporten grans beneficis. 

La detecció i el tractament precoç de malalties és clau per millorar-ne el pronòstic. En aquesta línia, el Sistema de Salut de Catalunya vol conscienciar la ciutadania de la importància de realitzar controls periòdics de salut i posa al seu abast diversos programes de cribratge, adreçats a diferents grups de població, al llarg de totes les etapes de la vida. 

Protegir les persones de l'aparició i l'extensió de malalties és un altre de les línies de treball del sistema sanitari, que recull, analitza i interpreta la informació relacionada amb aquestes malalties per assolir-ne el control efectiu. En paral·lel, vetlla per la seguretat alimentària i ambiental, i de qualsevol altra activitat que pugui suposar un risc per a la salut de les persones. 

Detecció precoç de malalties al llarg de totes les etapes de la vida

Teniu al vostre abast tot un seguit de programes de cribratge de malalties per agafar-les a temps i posar-hi remei el més aviat possible: participeu-hi!

Fer salut 24 hores al dia

El dia a dia és ple d'oportunitats per integrar hàbits de vida saludable: aprofiteu-les!