Sistema de salut

 

A Catalunya hi viuen més de 7,5 milions de persones i totes hi tenen garantida l'atenció sanitària. A la universalitat del sistema sanitari públic, cal sumar-hi l'equitat en l'accés, la qualitat assistencial i la capacitat d'innovació. Aquests valors i una fórmula de gestió singular, amb trets característics com la diversitat de proveïdors, l'han convertit en un referent internacional, capaç de dotar el nostre territori d'unes quotes de benestar  només comparables amb els països més avançats en atenció sanitària. 

El sistema es basa en un model d'excel·lència que situa les persones al centre i les acompanya al llarg de tota la vida. En té cura perquè neixin i creixin amb salut i detecta i tracta les malalties que puguin patir. Si no les pot guarir, les ajuda a viure en les millors condicions possibles, i vetlla perquè se'n respecti el dret a morir dignament. Per assolir aquest objectiu compta amb l'esforç i la dedicació de més de 140.000 professionals, una xarxa de més de 3.000 punts d’atenció (des de consultoris locals fins a grans hospitals) distribuïts per tot el territori català i l'ús de la tecnologia de darrera generació. 

El compromís del sistema sanitari públic amb les persones ha permès a Catalunya assolir fites significatives en relació amb la resta del món, com ara tenir la segona esperança de vida més alta després de Japó, liderar els trasplantaments d'òrgans, i registrar una de les millors taxes de supervivència en càncer.