Per conèixer a fons les estratègies, les polítiques, la governança i la participació d'aquest sistema podeu consultar a la llista els detall dels plans o projectes, des dels de més abast fins als més operatius i específics, adreçats a assolir objectius puntuals per millorar malalties, hàbits o per donar resposta als reptes de la societat actual. Des de cadascun d'aquests projectes podreu anar a la informació web on hi ha els detalls dels seus objectius, l'estat d'implantació, els principals resultats assolits i les actuacions més rellevants.