El CBC està integrat per persones provinents d’àmbits professionals diversos i amb punts de vista plurals per tal d’assegurar que el debat sigui ric i divers, i que garanteixi les diferents visons que es donen en la societat. L’elecció dels membres del CBC es fa a títol personal per tal de garantir al màxim la independència de criteri d’aquella entitat que els ha proposat; el que tenen en comú és que són persones amb interès per les qüestions amb vinculació bioètica. Els membres són nomenats per un període de cinc anys.

El Decret que regula la composició del CBC estableix que els professionals que en formin part han de pertànyer a àmbits del coneixement com les ciències humanes i socials, l’economia, la salut, els mitjans de comunicació, la filosofia, l’educació i la recerca. També ha d’estar integrat per professionals designats pels col·legis de metges, biòlegs, farmacèutics i diplomats d’infermeria, i per persones vinculades a comitès ètics d‘investigació clínica i d’ètica assistencial.

Un altre grup de membres del CBC són els docents i els investigadors, els sanitaris clínics i els juristes, així com els professionals dels serveis d’atenció als usuaris i els representants de les comissions de reproducció humana assistida i de recerca biomèdica.

Finalment, i per donar suport al Comitè, hi ha un coordinador i un secretari, que formen part del Departament de Salut.

Les estructures bàsiques sobre les quals es fonamenta el funcionament del Comitè són les reunions plenàries, una comissió permanent i grups de treball específics per a cada un dels temes que aquest Comitè hagi de tractar.

Broggi i Trias, Marc Antoni (President)
Terribas i Sala, Núria (Vicepresidenta)
Morlans i Molina, Màrius (Vicepresident)
Busquets i Font, Josep M. (Secretari)
Boada i Palà, Montserrat
Boladeras i Cucurella, Margarita
Borrell i Carrió, Francesc
Busquets i Surribasz, Montserrat
Camps i Cervera, Victòria
Carranza Piquer, Mercè
Escarrabill Sanglas, Joan
Giménez-Salinas i Colomer, Esther
Hernando Robles, Pablo
Llubiá Maristany, Clara
Nogués i Carulla, Ramon Maria
Pardo i González, Miquel
Pons i Ràfols, Joan M V
Puig i Marí, Montserrat
Puigdomènech Rosell, Pere
Puyol i González, Angel
Ramos Montes, Josep
Robles Olmo, Bernabé
Roman i Maestre, Begoña
Segura Benedicto, Andreu
Viñas i Salas, Joan
Data d'actualització:  09.10.2018