La salut pública és el conjunt de mesures orientades a promocionar la salut de la ciutadania per mitjà dels esforços organitzats de la societat. Aquestes intervencions poden suscitar dilemes ètics complexos. Quines són les millors polítiques per millorar la salut dels ciutadans? Fins a quin punt els governs han d’intervenir-hi? Si la salut pública se centra en els interessos de la població en general, què passa amb els drets de l’individu?

El Comitè de Bioètica de Catalunya ha intervingut en diversos debats relacionats amb la salut pública.

Les intervencions de salut pública poden suscitar dilemes ètics complexos.

La vacunació

L’any 2007, el Comitè va fer un treball de reflexió sobre les qüestions ètiques que hi ha en el rerefons de les iniciatives de vacunació de les polítiques de salut pública, que es va materialitzar en el document Consideracions ètiques i socials sobre el calendari de vacunacions del Departament de Salut.

El document responia a la sol·licitud formulada pel Consell Assessor del Departament de Salut, que es mostrava preocupat per unes informacions aparegudes als mitjans de comunicació, en què es qüestionaven aspectes sobre la pràctica de la vacunació sistemàtica que se segueix a Catalunya.

Debat sobre la pandèmia de grip de l’any 2009

El COMB i el Comitè de Bioètica de Catalunya van organitzar un debat sobre la pandèmia de grip A, un del temes sanitaris que van copsar l’actualitat sanitària de 2010. Les dues taules van confrontar dues opinions sobre com es va gestionar la malaltia.

El cas concret de la vacuna del papil·lomavirus humà

La introducció en el calendari de vacunacions de la vacuna del papil·lomavirus va obrir un debat important. Tot i que les mesures de salut pública es dissenyen per millorar la salut de la població, poden sorgir dubtes sobre si la mesura està justificada o és apropiada.

Algunes de les preguntes que es poden plantejar en aquest debat són:

 • És la malaltia un problema de salut pública?
 • És la vacuna segura i eficaç?
 • Com pot afectar la introducció de la vacuna en el calendari vigent?
 • És raonable el balanç entre el cost i l’efectivitat, és a dir, entre el que val i el benefici real que n’obté la societat?
 • Ens trobem davant d’una malaltia que representa un problema greu de salut pública i per a la qual no es disposa de cap tractament ni mètode preventiu?
 • La inversió en la nova tecnologia pot restar recursos a altres mesures d’efectivitat evidenciada la implantació de les quals és escassa o inapropiada?

Els punts de vista diferents sobre la conveniència de vacunar les adolescents en el marc del sistema públic de salut van ser matèria de discussió l’any 2008. El procès de debat sobre aquesta qüestió va ser recollit al text Valoració del risc i priorització en polítiques de salut pública: a propòsit de la pertinència de la vacuna del papil·lomavirus humà. Segons el Comitè de Bioètica de Catalunya, l’objectiu és trobar una solució que equilibri els interessos de la llibertat individual i el bé comú.

La medicalització creixent de la vida

La medicina ha millorat la vida de les persones. Ara bé, també ens ha fet prendre medicaments, rebre teràpies o practicar altres intervencions davant situacions que no caldria. L’any 2007, el Comitè va realitzar un debat junt amb diversos professionals sobre l’ús de la biomedicina. El resultat va publicar-se en el text La medicalització creixent de la vida. Jornada de debat (2007).

Les qüestions principals que es tracten en aquest debat són les següents:

 • És més aprensiva la societat actual? La relació actual de la societat amb la medicina: com es viuen i interpreten la malaltia i la salut, què s’espera del sistema sanitari.
 • El fenomen de “la invenció de malalties”.
 • La imatge social de la persona: la dinàmica de la “joventut eterna”, un àmbit en què la força dels mitjans de comunicació té repercussions molt importants en la salut de les persones.
 • La sostenibilitat econòmica del sistema sanitari.
 • La cartera de serveis: cal establir límits a la inclusió de prestacions?

Documents