Les intervencions de salut pública poden suscitar dilemes ètics complexos.

La vacunació

Debat sobre la pandèmia de grip de l’any 2009

El cas concret de la vacuna del papil·lomavirus humà

La medicalització creixent de la vida

Documents