El model assistencial actual es basa en el respecte a la dignitat i la voluntat dels pacients.

Tot professional de la salut hauria de participar en la motivació de l’exercici de l’autonomia de la persona, la qual cosa només és possible des d’una relació clínica de comunicació, diàleg, comprensió i presa de decisions compartides.

Aquest model d’atenció sanitària està emparat per tota una sèrie de normes legals i per recomanacions del Comitè de Bioètica de Catalunya.

Tot professional de la salut hauria de participar en la motivació de l’exercici de l’autonomia de la persona.

1. L’autonomia dels pacients i el consentiment informat

L’any 2003 el Comitè de Bioètica de Catalunya va elaborar la Guia de recomanacions sobre el consentiment informat (2003), on s’hi recullen recomanacions per als professionals.

El consentiment informat és l’acceptació per part d’un malalt competent d’un procediment diagnòstic o terapèutic després que tingui la informació adequada per implicar-se lliurement en la decisió clínica.

2. El rebuig del tractament

El rebuig d’un tractament és una de les formes d’exercici de l’autonomia de la persona malalta. Aquesta situació pot neguitejar la consciència dels professionals i, fins i tot, pot provocar importants escrúpols personals o col·lectius. Conèixer el marc legal i ètic que hauria de guiar les vostres decisions en una situació de rebuig pot resultar-vos de gran ajuda.

El Comitè de Bioètica de Catalunya va elaborar un document titulat Recomanacions del Comitè de Bioètica de Catalunya davant el rebuig dels malalts al tractament (2010). En aquest document es recorda quin hauria de ser el marc ètic i es diferencia entre el rebuig a la proposta mèdica i l’acceptació de la proposta però amb limitacions.

3. El cas dels Testimonis de Jehovà

El rebuig del tractament pot respondre a raons de creença religiosa. Els testimonis de Jehovà tenen una sèrie de creences pròpies, entre les quals hi ha la de negar-se a rebre transfusions de sang.

El Comitè de Bioètica de Catalunya ha elaborat algunes reflexions sobre el rebuig de la transfusió de sang dels testimonis de Jehovà:

Documents