El Programa Pacient Expert Catalunya® té com a objectiu final potenciar l’autocura, la corresponsabilitat i l’autonomia de les persones que tenen una malaltia crònica. És una iniciativa multidisciplinària basada en la col·laboració entre pacients i professionals sanitaris i en el treball d’equip.

En el Programa Pacient Expert Catalunya® qui pren el protagonisme és el pacient expert, que transmet coneixements i comparteix experiències amb altres persones que pateixen el mateix problema de salut. En les sessions els professionals sanitaris passen a fer el paper d’observadors que únicament intervenen en cas que sigui necessari. El pacient expert és la persona afectada per una malaltia crònica que és capaç de responsabilitzar-se de la pròpia malaltia i cuidar-se identificant els símptomes, responent davant d’aquests i adquirint eines per gestionar l’impacte físic, emocional i social de la malaltia.

La finalitat del Programa Pacient Expert Catalunya® és promoure canvis d’hàbits que millorin la qualitat de vida dels pacients mitjançant l’intercanvi i la transferència de coneixements i experiències entre els pacients experts i la resta de pacients.

Els objectius del programa són:
• Aconseguir la implicació dels mateixos pacients.
• Conèixer el grau de satisfacció dels pacients.
• Millorar la qualitat de vida percebuda dels pacients.
• Millorar els coneixements dels pacients sobre la malaltia.
• Millorar el grau d’autocura per adquirir un maneig correcte de la malaltia.
• Millorar el compliment terapèutic.

El Programa Pacient Expert Catalunya® consta de nou sessions, una a la setmana, d’una hora i trenta minuts de durada al llarg d’uns dos mesos i mig, que inclouen una part teòrica i una altra de pràctica. El nombre de participants es limita a 10-12 per grup, amb la finalitat de garantir una comunicació fluida i efectiva entre els participants. Per obtenir més informació sobre els grups del Programa Pacient Expert Catalunya®, podeu adreçar-vos al vostre equip d’atenció primària o a la responsable del programa mitjançant l’adreça electrònica pamil@gencat.cat.
 

Data d'actualització:  30.09.2013