Òrgans de participació centrals del sistema sanitari

El Consell Català de la Salut del Servei Català de la Salut és l'òrgan central de participació comunitària en el sistema sanitari i està format per representants de la Generalitat de Catalunya, els consells comarcals, els ajuntaments, les organitzacions sindicals, les organitzacions empresarials, les organitzacions de consumidors i usuaris, les universitats, les entitats científiques, les diputacions i les organitzacions sindicals, empresarials i corporacions professionals de l'àmbit sanitari.

Els Consells de salut de les Regions Sanitàries del Servei Català de la Salut són els òrgans de participació comunitària en les demarcacions territorials del Servei Català de la Salut i estan formats per representants de la Generalitat de Catalunya, els consells comarcals, els ajuntaments, les corporacions de professionals sanitaris i les organitzacions sindicals, empresarials i de consumidors i usuaris més representatives.

 

Data d'actualització:  17.07.2018