Donació de sang

La transfusió de sang i dels seus derivats s'ha convertit en una part imprescindible en l'actual assistència sanitària. La necessitat de sang és constant i, per tant, també ho han de ser les donacions.

És important que els ciutadans i les ciutadanes concebin la donació de sang com un hàbit a les seves vides, un deure social que han de fer amb regularitat.

Cada donació de sang pot ajudar fins a tres persones malaltes diferents. La donació és un acte segur i gens dolorós, assistit per professionals especialitzats en tot moment. En canvi, per a altres pot suposar avançar en el seu procés de curació.

Vine a donar sang

Què trobareu al Canal Donar sang?

  • Informació sobre com i per què donar sang.
  • Consulta de les campanyes i maratons de donació.
  • L'estat de les reserves de sang.
  • L'enllaç a grups de xarxes socials.
  • Materials per descarregar.
  • La possibilitat de fer consultes mèdiques.

Donació d'òrgans i teixits

La donació és un acte altruista pel qual una persona, o la seva família, manifesta la voluntat que, a partir del moment de la seva mort, qualsevol part del seu cos que sigui apta per al trasplantament pugui ser utilitzada per ajudar altres persones.

El trasplantament és l'única solució per a moltes persones malaltes que pateixen un deteriorament irreversible d'algun dels seus òrgans vitals. El trasplantament consisteix en la substitució d'un òrgan o teixit deteriorat irreversiblement d'una persona amb expectativa de vida, per un òrgan o teixit sa procedent habitualment d'una persona donant morta.

El fet de portar el carnet de donant amb la documentació personal ajuda a refermar i testimoniar la vostra decisió de donar. És un carnet que no us compromet i del qual us podeu desfer en qualsevol moment si canvieu d'opinió. Si voleu tenir el vostre carnet de donant podeu demanar-lo a través del web.

Informació relacionada

Donació de cordó umbilical

La sang del cordó umbilical ofereix noves esperances de vida per curar la leucèmia i altres tipus de càncer.

El cordó umbilical i la sang que conté són habitualment rebutjats, però aquesta sang conté elements capaços de generar cèl·lules sanguínies en quantitats adequades. Pot ser, per tant, utilitzada per a trasplantament, de la mateixa manera i en les mateixes indicacions que la medul·la òssia.

La recollida de sang de cordó umbilical, després del naixement i de la secció del cordó, no suposa cap risc ni per a la mare ni per al fill.

El trasplantament de sang de cordó umbilical, com el de medul·la òssia, pot contribuir a la curació d'infants, i també d'adults, que pateixen greus malalties de la sang que comprometen la seva vida.

En el web del Banc de sang trobareu més informació sobre quines persones poden donar sang de cordó umbilical, així com els centres on es pot fer aquesta donació.

Informació relacionada

Voluntariat

Un voluntari és una persona que presta un servei social sense compensació econòmica dins el marc d'una organització estable i democràtica sense afany de lucre, que comporti un compromís d'actuació a favor de la societat i la persona.

Els àmbits d'actuació del voluntariat són diversos, però es poden agrupar en cinc grans blocs, que són els següents: voluntariat social, voluntariat comunitari, voluntariat cultural, voluntariat de cooperació internacional i voluntariat ambiental. La salut, en tots els seus aspectes, és un dels àmbits que més voluntaris i voluntàries té a Catalunya.

Data d'actualització:  21.12.2010