Dades de salut

Dades del sistema de salut de Catalunya

Inventari de totes les dades sanitàries, obertes o no, que el Departament de Salut i els seus ens adscrits ofereixen als seus webs.

Catàleg de dades obertes de Salut

Context, Comissió de Dades Obertes del Departament de Salut i del seu sector públic, i accés al catàleg.