Dades de salut

La política de transparència de la Generalitat de Catalunya reconeix a totes les persones el dret a accedir a la informació pública que l’administració elabora o que té al seu abast, amb l’objectiu que tinguin coneixement de la gestió que es fa dels recursos públics.

En aquest context, les dades són eines valuoses, especialment si són obertes, perquè aquesta condició implica que les persones no només poden consultar-les, sinó també tractar-les o utilitzar-les de manera senzilla i còmoda per a qualsevol finalitat, tant lucrativa com no lucrativa. Aquesta reutilització lliure de les dades permet a empreses, entitats, associacions i ciutadania en general, elaborar nous productes i serveis que aporten valor, innovació, coneixement i oportunitats de negoci.

El Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya difon dades de caràcter públic procedents de diferents organismes públics de la Generalitat que són susceptibles de ser reutilitzades per tercers, entre ells el Departament de Salut i els seus ens adscrits.

 

Dades del sistema de salut de Catalunya

Inventari de totes les dades sanitàries, obertes o no, que el Departament de Salut i els seus ens adscrits ofereixen als seus webs.

Catàleg de dades obertes de Salut

Context, Comissió de Dades Obertes del Departament de Salut i del seu sector públic, i accés al catàleg.