Dades del sistema de salut de Catalunya

El Departament de Salut i els seus òrgans adscrits disposen de plataformes de gestió i analítica de dades que contemplen tots els àmbits d’informació i permeten incorporar-ne de nous, per tal de poder donar resposta a les necessitats tant de gestió interna com les que sorgeixen en el sistema.

Així, el Departament i els seus òrgans canalitzen la informació que prové de diferents fonts, majoritàriament dels centres sanitaris (activitat, reclamacions, facturació, llistes d’espera, etc.), però també dels ciutadans (enquestes de salut, enquestes de satisfacció...) i d’altres, l’exploten, l'analitzen i la posen a disposició dels gestors, professionals, investigadors i de la ciutadania per millorar el coneixement del sector salut i facilitar el retiment de comptes i la presa de decisions, mitjançant la transparència, l'avaluació i el benchmarking.

A continuació trobareu totes les dades, ja siguin obertes o no i estructurades per àmbits temàtics, que l'administració sanitària posa a la vostra disposició des de diferents webs.